KBT-terapeut

Har du ett intresse för människor och hur man med samtalet som grund kan stötta andra till utveckling? Vi erbjuder dig en yrkesutbildning till KBT-terapeut – en samtalsterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi.

KBT-terapeut

Under två år på halvfart utbildar du dig hos oss till KBT-terapeut. Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, praktiska övningar, egen gruppterapi och ett yrkesförberedande klientarbete under handledning av legitimerad psykoterapeut. Vi lägger stor fokus vid reflektion och låter de existentiella frågorna ta plats. Målsättningen är att du efter diplomering självständigt ska kunna bedriva KBT-inriktad samtalsterapi under handledning. Din antagningsprocess startar med en intervju. Varmt välkommen att boka tid.


Vad är en KBT-terapeut?

Det finns många olika professioner som man kan vända sig till för samtalsstöd vid behov. Samtalsterapeut, psykolog, coach, psykoterapeut eller kurator, för att nämna några. En KBT-terapeut är en samtalsterapeut som arbetar utifrån Kognitiv BeteendeTerapi, kort kallat: KBT. 

KBT är en evidensbaserad form av psykoterapi och som genom sitt systematiska upplägg och tydliga struktur enligt forskning har visat på goda resultat vid behandling av psykisk ohälsa i många olika former, som exempelvis ångestproblematik, depression eller beroenden. 

I KBT arbetar klient och terapeut tillsammans för att utforska hur klientens “kognitioner”- mentala upplevelser, eller tankar om man så vill, hänger ihop med dennes beteende och känslor och hur dessa komponenter påverkar varandra på olika sätt. Man arbetar oftast med hur klientens problematik ter sig i vardagen och hur man kan prova nya förhållningssätt och beteenden för att etablera mer funktionella vanor och mönster, för att nå de mål klienten önskar nå. 

 


Vårt utbildningsupplägg

Utbildningen till KBT-terapeut pågår under fyra terminer/kurser under två år och startar varje vår och höst. Utbildningen går på deltid under ca halvfart och motsvarar 60 högskolepoäng för samtliga fyra terminer. Många av våra elever väljer att studera parallellt med sina vanliga arbeten. Du kan läsa delar av utbildningen på distans från annan ort än Stockholm, där kurslokalerna finns. 

Studierna inleds med en sexdagars grundkurs i KBT där vi går igenom de basala kunskaperna kring psykologi och kognitiv beteendeterapi. I vissa fall kan även grundkursen i KBT läsas parallellt med kurs ett i KBT-terapeututbildningen och grundkursen erbjuds även som fristående kurs.

Efter, eller parallellt med utbildningen till KBT-terapeut kan du även bygga på ditt diplom och bli Par- och familjeterapeut.

Innehållet i utbildningen till KBT-terapeut utgörs av teori och praktik. Föreläsningar och litteraturstudier blandas med workshops och övningar och du går även i egen gruppterapi som en del av utbildningen. Din personliga utveckling ses som en viktig del i lärandeprocessen hos oss och vi lägger stor vikt vid reflektioner under studiernas gång. Du studerar hos oss i en liten klass för att underlätta vid gruppdiskussioner och för att skapa trygga rum att öva i. I den sista delen av utbildningen till KBT-terapeut genomför du ett yrkesförberedande grupparbete samt ett eget klientarbete under handledning av en legitimerad psykoterapeut.

Följande teman ingår i utbildningen till KBT-terapeut:

Utbildning till KBT-terapeut

– Kognitiv psykoterapi & psykologi
– Beteendeanalys
– Anknytningsteori
– Inlärningspsykologi
– Vetenskapsteori
– Utvecklingspsykologi
– Humanistisk psykologi
– Existentiell psykologi
– Personlighetssyndrom
– Ångest- och förstämningssyndrom
– Kris och sårbarhet
– Emotions- och motivationspsykologi
– Neuropsykiatriska funktionshinder
– Stress
– Ätstörningar
– Dokumentation och yrkesetik

Målsättningen är att du efter genomförd utbildning självständigt ska kunna ta emot klienter i samtalsterapi, under handledning av en legitimerad terapeut. Efter diplomering finns också möjlighet till medlemskap i vårt yrkesnätverk Contar Terapeuterna, genom vilket du får tillgång till marknadsföringsstöd och erbjudanden.

 


Några ord från andra…

Vi vet att nya kunskaper ger nya möjligheter och många av våra deltagare upplever det berikande både på ett professionellt och ett personligt plan att studera hos oss. Vill du läsa mer om vad våra tidigare elever tycker om oss kan du göra det bland annat på Utbildning.se

 


När är nästa kursstart och hur mycket kostar det?

DATUM

Grundkurs i KBT: 9, 10, 16, 17, 23, 24 september 2021. Kl 09.00-15.00
KBT-terapeut kurs ett av fyra: 7, 8, 20, 21, 28, 29 oktober 12, 17, 18 november, 2, 3, 17 december Kl 09.00-15.00/16.00

KURSPLATS

Våren 2021 erbjuds utbildningen online via vår digitala plattform och även (i den mån det är möjligt utifrån rådande restriktioner) på plats i våra lokaler på centrala Södermalm i Stockholm.

KURSAVGIFT

41 400 kr per kurs (totalt fyra st).

Du faktureras i samband med kursstart för respektive kurs.

Om du gått Contars grundkurs i KBT och sedan påbörjar utbildningen till KBT-terapeut inom 18 månader erhåller du dessutom en rabatt om kostnaden för grundkursen på kurs ett.

Du binder dig för en kurs i taget och kan välja att pausa utbildningen vid behov för att återuppta studierna vid senare tillfälle.

Utöver kursavgiften tillkommer kostnad för kurslitteratur och gruppterapi. Du kan välja extern gruppterapi som uppfyller diplomkraven, eller anmäla dig till den gruppterapi Contar anordnar. För närvarande erbjuder vi gruppterapi för 19 400 kr per terapiomgång (två omgångar krävs för att uppnå stipulerad mängd terapisessioner). Du lånar litteraturen på bibliotek eller köper den.

 

Finansiering av utbildning till KBT-terapeut

Contars utbildningar är inte CSN-berättigande. Däremot förekommer att arbetsgivare vid yrkesrelevant fortbildning hjälper den studerande att finansiera studierna.

Det förekommer också att organisationer som försäkringskassa, arbetsförmedling, trygghetsråd, fackförbund och stiftelser ger ekonomiskt stöd till omskolning, utbildning och fortbildning.

Har du inte möjlighet att betala hela utbildningskostnaden på en och samma gång så erbjuder vi dig möjligheten att delbetala kostnaden en gång i månaden i upp till max 5 månader. För var avbetalningsmånad tillkommer en administrativ avgift och du ansvarar själv för att de månatliga inbetalningarna sker enligt överenskommen plan.

 


Behörighet och antagning:

För att gå Contars utbildning till KBT-terapeut behöver du ha gymnasiekompetens och minst 2 års arbetslivserfarenhet eller fyllt 25 år med 5 års arbetslivserfarenhet.

I anmälningsprocessen ingår en allmän lämplighetsprövning via en kostnadsfri personlig intervju, till vilken du också tar med dig till CV. Inom en vecka efter intervju får du ett antagningsbesked. När du fått detta antagningsbesked och skrivit under och returnerat studieavtalet är du garanterad en plats på utbildningen.

Varmt välkommen att boka tid för din intervju!

Det första steget i ansökningsprocessen är att boka tid för en intervju. Det gör du enklast genom att kontakta oss och föreslå två-tre datum som skulle passa för dig. Du kan genomföra intervjun på plats, via telefon eller via videosamtal. Boka tid via mail: info@contar.se, telefon: 08-462 98 14 eller via vårt bokningsformulär här på hemsidan. 

Intervju för KBT-terapeut

Blir jag legitimerad terapeut genom den här utbildningen till KBT-terapeut?

Det korta svaret är: Nej. Det långa: Vår yrkesutbildning till KBT-terapeut är en tidigare så kallad steg 1-utbildning och du erhåller efter genomförd utbildning ett diplom som KBT-terapeut. ”Steg 1” är ett begrepp eller en norm för en grundläggande psykoterapiutbildning som tidigare kontrollerades av Socialstyrelsen. Även om Socialstyrelsen inte längre utövar denna kontroll, använder behandlingsbranschen sig fortfarande i viss mån av beteckningen ”Steg 1”.

En samtalsterapeut med en steg 1-utbildning, dvs grundläggande psykoterapiutbildning, har kunskaper att självständigt kunna arbeta och bedriva psykoterapi under handledning. För en legitimation till den skyddade titeln ”Psykoterapeut” finns dock ytterligare utbildningskrav och krav på viss sorts arbetslivserfarenhet. 

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss, via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Kalender

  1. Grundkurs KBT

   9 september - 24 september
  2. Utbildning Familjeterapi

   30 september - 6 maj
  3. Grundkurs ACT

   4 oktober - 5 oktober
  4. Utbildning till KBT-terapeut

   7 oktober -
  5. Grundkurs MI

   11 oktober - 25 oktober
  6. Fördjupningskurs MI

   15 november - 16 november
  7. Fördjupningskurs ACT

   29 november - 30 november

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram

  Boka tid för intervju

   Första steget till att bli KBT-terapeut..

   Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss, via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

   Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

   För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.   ×