Utbildning till KBT-terapeut

Contar erbjuder en grundläggande psykoterapi steg 1-utbildning. Hos oss blir du i grunden KBT-terapeut och kan sedan välja att parallellt med, eller efter diplomerad utbildning till KBT-terapeut bygga på din kompetens med våra kurser inom beroendeterapi, familjeterapi, anhörigterapi, ACT eller motiverande samtal. Efter diplom finns också möjlighet till medlemskap i yrkesnätverket Contar Terapeuterna.

 

 

Kursavgift enligt prislista våren 2020:

40 200 kr per kurs (totalt 4 st).

Eleven binder sig för en kurs i taget och kan välja att pausa utbildningen vid behov för att återuppta studierna vid senare tillfälle.

Utöver kursavgiften tillkommer kostnad för kurslitteratur och gruppterapi. Eleven kan välja extern gruppterapi som uppfyller diplomkraven, eller anmäla sig till den gruppterapi Contar anordnar. För närvarande erbjuder Contar gruppterapi för 19 400 kr per terapiomgång (2 omgångar krävs för att uppnå stipulerad mängd terapisessioner). Litteraturen lånas på bibliotek eller köpes.

 

Kursdatum:

Utbildningen till KBT-terapeut har kursstart på centrala Södermalm i Stockholm varje vår och höst. Utbildningen startar med 6 dagar där grunderna i KBT behandlas. Grundkursen kan i vissa fall också läsas parallellt med utbildningen och kursen fungerar även som en enskild kurs: Grundkurs i KBT.

Datumen för nästkommande kursstart för KBT-terapeututbildningen är som följer nedan:

Kurs 1 på KBT-terapeututbildningen, inklusive Grundkurs i KBT:
Grundkurs i KBT: 11, 12, 25, 26 maj och 1, 2 juni 2020. Kl 09.00-15.00
KBT Terapeut kurs 1: 26, 27 mars, 1, 16, 17, 22, 23 april, 6, 13, 27 maj, 3, 10 juni 2020. Kl 09.00-15.00 eller 16.00

 

Innehåll:

Utbildningen till KBT-terapeut innehåller följande ämnen fördelade på fyra kurser: Kognitiv psykoterapi & psykologi, beteendeanalys, anknytningsteori, inlärningspsykologi, vetenskapsteori, emotionsteori, utvecklingspsykologi, humanistisk psykologi, existentiell psykologi, personlighetssyndrom, ångest- & förstämningssyndrom, kris och sårbarhet, emotions- och motivationspsykologi, neuropsykiatriska funktionshinder, stress, ätstörningar, dokumentation och yrkesetik, existentiella perspektiv, yrkesförberedande grupparbeten, klientarbete under handledning samt egen gruppterapi.

 

Kursupplägg:

Contars samtalsterapeututbildning är unik genom sin mångfald av valmöjligheter och att vi tillhandahåller allt som krävs för att klara yrket som samtalsterapeut på ett bra sätt: Teoretiska genomgångar, praktiska övningar, egen gruppterapi, yrkesförberedande arbete och eget klientarbete under handledning. Den personliga utveckling som våra elever genomgår är en viktig del av utbildningen.

Studierna bedrivs på halvfart under två till tre år och delar av utbildningen kan bedrivas på distans, från annan ort än Stockholm. Många av våra elever väljer att studera parallellt med sina vanliga arbeten. Målsättningen är att man som diplomerad KBT-terapeut självständigt ska kunna bedriva samtalsterapi under handledning av en legitimerad psykoterapeut.

 

Behörighet och antagning:

För att gå Contars utbildning till KBT-terapeut behöver du ha gymnasiekompetens och minst 2 års arbetslivserfarenhet eller fyllt 25 år med 5 års arbetslivserfarenhet.

I anmälningsprocessen ingår en allmän lämplighetsprövning via en kostnadsfri personlig intervju, till vilken du också tar med dig till CV. Inom en vecka efter intervju får du ett antagningsbesked. När du fått detta antagningsbesked, skrivit under och returnerat studieavtalet, är du garanterad en plats. På så sätt fylls platserna tills kurserna är fullbokade.

Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss
via mail info@contar.se eller telefon 08- 462 98 14.

 

 


Vi använder cookies! En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Vår webbplats använder cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies.

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö


Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram

Skicka intresseanmälan till KTB-terapeututbildningen


×