Kurser i anhörigfrågor

 


Contars kurser inom anhörigfrågor riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper och praktiskt träna på att bemöta människor som är anhöriga. Till exempel anhörig eller närstående till någon med psykisk eller somatisk ohälsa eller någon form av beroendeproblematik.

Målet med kursen är att lyfta fram och förstå den anhöriges perspektiv, utsatthet och problematik. Framför allt den anhöriges egna stressorer och hälsa. Du erhåller en mängd verktyg för att kunna bemöta de speciella och existentiella dilemman som man som anhörig kan ställas inför.

Contar erbjuder en två dagars grundkurs i anhörigfrågor. För den som har gått grundkursen finns det möjlighet att välja någon av våra fortsättningskurser i ämnet anhörig. Har du gått alla kurser inom Anhörig samt vår Grundkurs i KBT så kan du genomföra ett kunskapstest och därefter erhålla ett diplom som Anhörigpedagog.

 

 

Grundkurs – Anhörig

En två dagars grundkurs med anhörigfrågor.

Dag 1 – Att vara anhörig och/eller medberoende
Dagen fokuserar på att gå igenom anhörigbegreppet. Exempelvis; när är man anhörig eller vad innebär det att vara medberoende?
Syftet med dagen är att gå igenom innebörden av att vara anhörig samt få en förståelse och insikt om medberoendets olika perspektiv och uppkomst.

Dag 2 – Den anhöriges kris
Dagen kommer att handla om den anhörigas dilemman. Vad händer när den anhöriga hamnar i en egen kris?
Syftet är att ge en insikt om hur det kan vara att vara anhörig till någon med psykisk eller somatisk ohälsa eller beroendeproblematik. Samt att titta närmare på den anhöriges egna specifika dilemman, såsom skuld, skam, ilska, sorg, livets mening och ensamhet.

Datum: 18 och 19 november 2019
Klockslag: 09.00-16.00

Pris: 7900 kr inkl. moms

 

Gör en intresseanmälan eller en direktanmälan:

Det går också bra att anmäla ditt intresse eller direktanmäla dig till utbildningen via
mail info@contar.se eller telefon 08- 462 98 14.Fortsättningskurs Anhörig – Anknytning och Stress

En två dagars fortsättningskurs med anhörigfrågor. För att kunna gå denna kurs krävs Grundkursen – Anhörig

Dag 1 – Anknytning ur ett anhörigperspektiv
Dagen fokuserar på anknytning. Exempelvis: Om någon av de ursprungliga anknytningspersonerna blir fysisk/psykisk sjuk, hur kan det eventuellt påverka anknytningen?
Syftet med dagen är att bättre förstå vad och hur anknytningssystemet kan aktiveras

Dag 2 – Stress ur ett anhörigperspektiv
Vad är stress ur psykologiskt, fysiologiskt och existentiellt perspektiv? Hur kan kraven och förväntningarna se ut från samhället/vänner/kollegor på dig själv som anhörig. Vad säger normerna, kulturen? Hur kan kraven påverka den anhöriges stressorer. Vad händer med den anhöriges stressnivå/ångest?
Syftet är att belysa den anhöriges specifika utsatthet ur ett psykologiskt, fysiologiskt och existentiellt perspektiv för att skapa en större förståelse för den anhöriges situation.

Datum: Våren 2020
Klockslag: 09.00-16.00

Pris: 7900 kr inkl. moms

 

Gör en intresseanmälan eller en direktanmälan:

Det går också bra att anmäla ditt intresse eller direktanmäla dig till utbildningen via
mail info@contar.se eller telefon 08- 462 98 14.Fortsättningskurs Anhörig – Samtal och Existentiella dilemman

En två dagars fortsättningskurs med anhörigfrågor. För att kunna gå denna kurs krävs Grundkursen – Anhörig

Dag 1 – Att samtala med anhöriga
Vad är det jag behöver förstå för att kunna förstå den anhöriga? Hur möter jag den anhörige där hen är? Hur kan jag på ett respektfullt sätt informera om det jag vet? Vad är den anhöriges behov just nu?
Syftet med dagen är att träna på att samtala med och möta anhöriga

Dag 2 – Existentiella dilemman som anhörig
Vilka existentiella dilemman kan uppstå i en familj/relation där ett medberoende utvecklats? Hur kan det påverka det personliga förhållningssättet utifrån de stora livsfrågorna såsom meningen med livet, värderingar, egenvärde.
Syftet är att medvetandegöra hur medberoende påverkar hela systemet och för varje enskild individ utifrån ett existentiellt perspektiv.

Datum: hösten 2019
Klockslag: 09.00-16.00

Pris: 7900 kr inkl. moms

 

Gör en intresseanmälan eller en direktanmälan:

Det går också bra att anmäla ditt intresse eller direktanmäla dig till utbildningen via
mail info@contar.se eller telefon 08- 462 98 14.


Vi använder cookies! En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Vår webbplats använder cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies.

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut

+

Vad roligt att du är intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss. Första steget i din antagningsprocess är en intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

Vänligen notera tre alternativ för datum och tider som kan passa dig, så återkopplar vi till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Kalender

 1. MI och GRIT

  29 maj 09:00 - 16:00
 2. Grundkurs i KBT

  10 september -
 3. Grundkurs MI

  21 september - 22 september
 4. Konsten att gnälla – Stoppa gnäll hos andra och dig själv

  16 oktober 09:00 - 16:00
 5. Grundkurs i ACT

  22 oktober - 23 oktober
 6. Fördjupningskurs MI

  9 november - 10 november
 7. Fördjupningskurs ACT

  26 november - 27 november

Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram

Anmäl dig


Fyll i nedan om ett företag, myndighet eller dylikt ska stå för kursavgiften:

+ Öppna
Samtliga nedan fält är obligatoriska i det fall någon annan bekostar din kurs/utbildning.
 • Jag är införstådd med att detta är en bindande anmälan och att jag, efter att jag fått en deltagarbekräftelse via mail, är garanterad en plats på kursen.
 • Jag är införstådd med att jag, som privatperson, har rätt att åberopa ångerrätten för denna kurs, i enlighet med konsumentköpslagen. För att nyttja min rätt meddelar jag detta skriftligt till info@contar inom 14 dagar efter det att jag skickat in min kursanmälan.
 • Jag är införstådd med och ger mitt samtycke till att Contar sparar mina personuppgifter som stöd i syfte att komma i kontakt med mig gällande kursinformation och erbjudanden.

×
Skicka en intresseanmälan×