Contar Terapeuterna

Contar Terapeuterna är ett nätverk bestående av diplomerade samtalsterapeuter på steg 1 nivå från Contar. Hos Contar Terapeuterna kan du gå i terapi, arbeta med din personliga utveckling eller få coachning. Nätverket åtar sig både enskilda uppdrag samt större uppdrag från företag, myndigheter eller organisationer. Vid större uppdrag sätter Contar samman ett team som passar uppdraget.

Samtliga terapeuter utbildade av Contar arbetar kognitivt i samtalsterapi enskilt eller i grupp. många har utöver breda kunskaper inom KBT (kognitiv beteendeterapi) även specialkompetens inom anhörig-, beroende- eller familjefrågor samt metodkompetens så som MI (motiverande samtal/motivational interviewing) och ACT (acceptance and commitment therapy). Till nätverket har även legitimerade psykoterapeuter och psykologer samt pedagoger och fysiologer med bred kompetens och stor erfarenhet knutits.

Önskar du komma i kontakt med någon av terapeuterna kan du nå dem direkt via kontaktinformationen efter varje terapeutpresentation. Har du några frågor eller funderingar kan du också kontakta oss på Contar.

 

Anna Törnebladh – KBT-terapeut (steg 1) – Stockholm

Det är mycket viktigt att ta hand om sig själv! Ofta glömmer vi bort oss själva och tar inte hand om oss förens den psykiska ohälsan tagit ett järngrepp om oss. Vi alla behöver lära oss att lyssna på oss själva och vi har alla rätt att må bra både psykiskt och fysiskt. Att gå i terapi stärker dina möjligheter... Läs mer

Anna Tell – KBT-terapeut (steg 1) – Stockholm

Funderar du på att gå i terapi och söker efter en terapeut som är rätt för dig? Har du en önskan om att må bättre eller fungera bättre - då är du varmt välkommen till mig för samtalsterapi med KBT-inriktning. Jag är socionom med flera års erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete. Vid sidan av arbetet som samtalsterapeut är jag kurator vid... Läs mer

Maria King – KBT-terapeut (steg 1) – Stockholm

Välkommen till mej Om mej: Jag har jobbat med människor i hela mitt vuxna liv och kan inte tänka mej att göra annat. Det är så spännande och utvecklande! Jag har ett långt förflutet inom sjukvården. Jag har arbetat som massör sedan många år. Mitt intresse för psykoterapi väcktes då jag själv hade det tungt och svårt och gick i... Läs mer

Jan Erlandsson – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Är du nedstämd, deprimerad, känner oro och stress? Kanske bär du på starka känslor av rädsla skam, skuld och sorg. Ofta arg. Misslyckad eller problem i relationer. Något "skaver" i livet. Låt oss tillsammans titta på dina attityder till dig själv, hur du upplever andra och hur du kan stärka din självkänsla. Jag heter Jan. Är socionom med grundläggande psykoterapeutisk... Läs mer

Johanna Adsjö – KBT terapeut (steg 1) och coach – Stockholm

Behöver du någon som förtroligt, innerligt och närvarande lyssnar på dig, som hjälper dig att stanna upp och reflektera, som kan ge dig kunskap och nya insikter för att bena ut det som gnager. Kanske har du en önskan att arbeta tillsammans med någon för att ta tag i det som inte fungerar, stöttar dig i göra förändring i ditt... Läs mer

Lisen Rehnlund Magnevill – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Hej där, Brottas du med huvudbry, känslokaos eller annan problematik du vill ha hjälp med för att komma vidare i livet? Du kanske upplever dig fast i några slags ramar och rutiner du inte alls känner dig bekväm inom. Kanske går du omkring och känner dig allmänt spänd eller håglös. Kanske får du kallsvettningar av att sätta dig på tunnelbanan... Läs mer

Christina McCabe – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Christina Mccabe 50 år, finns på Södermalm, samtalsterapeut steg 1 KBT, Anhörigterapeut, hälsoutvecklare,cert. massör, arbetar på SCÄ (Stockholm Centrum för Ätstörningar), Volontär på MIND suicidpreventionslinje. Jag arbetar med bla med relationer, självkänsla, ångest, anhörigproblematik och med alla som vill arbeta med sig själva. Vill du utforska dina beteenden eller har något som skaver i ditt liv och som kanske hindrar... Läs mer

Andrew Sajjadi-Bergqvist – KBT terapeut (Steg 1) och coach – Stockholm

  Hej Jag finns här för dig/er som vill göra en förändring. För att vara konkret med mitt arbetssätt och utgångspunkt beskriver nedanstående mitt förhållningssätt: 1. Vi har byggt upp en god relation. Du/ni upplever att du/ni har tillit, förtroende, lyhörd, känner värme och sedd av mig. 2. Vi är överens om syfte, mål och mening med samtalen. 3.... Läs mer

Aino Jankert KBT-terapeut (steg1) – Stockholm

Aino Jankert - liten Jag är i grunden utbildad inom media och har jobbat ca 20 år med tv-produktion och gör det fortfarande i viss mån. Som utbildad KBT terapeut steg – 1, med inriktning KBT, ACT och Anknytningsmönster, möter jag människor som på olika sätt upplever att de inte lever det liv de önskar och som bestämt sig för att... Läs mer

PiaLena Ekman – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

pialena_ekman Jag har arbetat med  barn, ungdomar och vuxna i 20 år. Mina arbeten har varit allt från personlig- och elev assistent, klass- och resurs lärare inom grundskola, skoldaghem och terapiskola. Jobbat med barn i livets slutskede, och hemlösa kvinnor. Jag har även arbetat med avgiftning och utredning på Beroende centrum i Stockholm, och på RMV ( Rättsmedicinalverket) i Huddinge.... Läs mer

Maria Bolme – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

maria_bolme1 Känner du stress, oro eller förvirring kring relationer, en livssituation eller ett beslut? Upplever du att du står och stampar i samma spår och inte hittar en lösning? Behöver du stöd och råd vid kring relationer till familj, barn, vänner eller i ditt arbete? Eller står du kanske inför en stundande förändring i ditt liv? Genom kognitiv samtalsterapi söker... Läs mer

Sten Edenhag – Familjeterapeut & KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Jag är diplomerad beroende- anhörig- och familjeterapeut Steg 1 med kognitiv inriktning. Mitt specialområde är alkohol och andra droger. Ursprungligen kommer jag från det lilla brukssamhället Hofors i Gästrikland. Från en officersexamen på 70-talet, via tjänstgöring som FN-observatör i Mellanöstern och Afrika, ett antal år inom det privata näringslivet, ytterligare ett antal år inom Försvaret med drogförebyggande verksamhet arbetar... Läs mer

Marie Agnvall – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

marie_olsson Är det dags att ta tag i det där som gnager och kostar energi i ditt liv? Är du redo att skaffa dig kunskap och redskap för att må bättre? Jag finns här för att lyssna till din historia och stötta dig i processen. Du är värd att må bättre, bygga din självkänsla, hantera din ångest, göra dig av... Läs mer

Liselott Adsjö – KBT terapeut samt Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

 Vill du göra en förändring i ditt liv? Tillsammans reflekterar vi runt det som skapar hinder i ditt liv. Vårt gemensamma mål med samtalen är att skapa möjlighet till insikter, förändrade beteende, förhållningssätt och därigenom en ökad livskvalité för dig. Som KBT terapeut arbetar jag med kognitiva metoder (sedan 2007) inom områden som anhörig, beroende, ångest, stress, relationer, sorg och... Läs mer

Marianne Eneström – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

marianne_enestrom2 Jag är diplomerad kognitiv samtalsterapeut på steg-1 nivå, med specialkompetens inom anhörigproblematik. Jag är även utbildad alkohol-och drogterapeut vid Svenska Jellinekinstitutet. I mitt yrke som mentalskötare har jag mångårig vana av att arbeta med människor i kris. Samtalsterapin kan, för den som önskar, kombineras med taktil massage. Jag är certifierad och diplomerad taktil massör. Min mottagning Eva Bonniers gata... Läs mer

Cecilia Svärdelid – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Cecilia Fichera Svärdelid2 Jag är diplomerad kognitiv samtalsterapeut på steg 1 nivå med specialkompetens på anhörigfrågor. Jag arbetar kognitivt med inslag av mindfulness. Jag tar emot dig som just nu kanske möter svårigheter i livet, förändringar, upplever ditt inre i kaos eller bara vill prata igenom din livssituation. Min mottagning är på Högbergsgatan 30A på Södermalm i Stockholm. Vill... Läs mer

Sarah Forssell – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm och Lund

sarah_small Kärvar livet? Olika faser i livet ger olika problem, tonårstidens sökande, att vara ung vuxen, vuxenlivets krav, föräldraskap i förändring och anhörigrollens ansvar och oro. Har du hamnat i missbruk? Lider du av prestationsångest? Har du svårt att få saker gjorda? Känner du dig överbelastad som anhörig? Ibland kan problemen kännas för svåra att bära ensam. Vill du låta mig... Läs mer

Marie Holmegard – KBT terapeut samt Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

 Jag är utbildad KBT terapeut samt Par- och Familjeterapeut, en grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med både en kognitiv och systemteoretisk inriktning. Förutom min KBT och familjeterapeut utbildning så har jag förkovrat mig i MI (motiverande samtal) och i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Jag tar emot både individuella terapier samt par och familjer. Min mottagning är i Stockholm på Högbergsgatan... Läs mer

Annika Bäckman – KBT terapeut (steg 1) – Hässleholm

annika_backman Kognitiv samtalsterapeut motsvarande steg 1 nivå med specialkompetens inom anhörigproblematik. När livet inte blir som vi tänkt oss behöver vi ibland ta hjälp av någon som kan lyssna och är opartisk. Jag vill gärna hjälpa dig att utforska andra möjligheter och sätt att hantera livet. Min långa erfarenhet av att jobba inom äldreomsorg har bland annat gett mig kunskap... Läs mer

Carina Backsell – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Carina Stein Backsell Välkommen att ringa om du vill göra en förändring i ditt liv, komma till insikter, eller hitta nya förhållningssätt. Kanske bryta tanke banor som inte leder dig dit du vill eller hitta nya sätt att förhålla sig i en stressig vardag. Jag är ursprungligen utbildad jurist och har en mångårig bakgrund som konsult inom ledarskap och organisation.... Läs mer

Åsa M. Eriksson – KBT terapeut (steg 1) – Hudiksvall / Gävle / Stockholm

Åsa M Eriksson Ibland behöver vi extra hjälp för att t ex ta oss igenom en kris eller för att göra en förändring. Tillsammans tittar vi på din aktuella livssituation och på det som skapar ett lidande för dig. Genom att sätta ord på det du tänker och känner och arbeta med de redskap som du behöver för just ditt/dina... Läs mer

Benny Haag – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

benny_haag Jag heter Benny Haag och är Kognitiv Samtalsterapeut på Steg-1 nivå. Förutom kognitiv terapi så har jag specialiserat mig inom alkohol- och drogproblematik. Jag är i grunden utbildad skådespelare och har även ett alkoholmissbruk bakom mig (satte på korken juni 2002). Jag söker klienter som önskar komma till rätta med problematik som skaver och oroar och gör livet mindre... Läs mer

Stefan Andersson – Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

stefan_andersson Diplomerad samtals-och familjeterapeut , steg 1 Kognitiv grundläggande psykoterapiutbildning. (Utbildad hos Contar utbildningsinstitut , sex terminer hösten 2010 – sommaren 2013.) Jag har sedan 1984 arbetat som pastor , f.n. en kombination som pastor i Rotebrokyrkan, Sollentuna, och sjukhuspastor på Danderyds sjukhus.  Mitt arbetsliv har även  handlat om socialt arbete med bl.a. behandlingsarbete i missbrukarvården,  konsulent och utbildningsansvarig i... Läs mer

Anette Iversen-Ouzounis – KBT terapeut – Stockholm

Kognitiv samtalsterapeut med ytterligare kompetens och erfarenhet av beroendefrågor. Förutom sin terapeututbildning är hon även utbildad Coach. Sedan tidigare har hon lång (20 år) erfarenhet från arbete hos SAS. Där arbetade hon som ledare för stora personalgrupper. Anette har sin mottagning på Fiskargatan 8 vid Mosebacke eller Högbergsgatan 30A, 1 tr på Södermalm i Stockholm. Läs mer

Eva Drugge – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Eva Drugge Vill du ha förändring i ditt liv? Vårt gemensamma mål med samtalen är att skapa möjlighet till insikter, förändrade beteende, förhållningssätt och därigenom en ökad livskvalité för dig. Som KBT terapeut arbetar jag med kognitiva metoder  inom områden som relationer, sorg och kris, anhörig, medberoende, ångest, stress och fobier. Diplomerad KBT terapeut med specialkompetens inom anhörigterapi. Diplomerad Coach.... Läs mer

Fariba Gohary – KBT terapeut samt Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

Fariba Gohary Relationer och familjeliv är ett stort pussel och varje person agerar som en pusselbit. Tillsammans bildar man en helhet men ibland kan det kännas som om ingen bit faller på plats, trots att man försöker och gör sitt bästa. Situationer i familjen som på något sätt hamnar i en ond cirkel som man inte lyckas bryta sig ur.... Läs mer

Per-Erik Eneström – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Per-Erik Eneström Jag är diplomerad kognitiv beteende terapeut, utbildad vid utbildningsinstitutet Contar. Önskar du göra en förändring i ditt liv? Vill du bryta beteende- eller tankemönster som begränsar dig i ditt arbete eller i din relation med andra människor, eller bara samtala om något du tycker är svårt? Välkommen att kontakta mig på mail eller telefon. Mottagning: Luntmakargatan i centrala... Läs mer

Anne Avara – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Jag är diplomerad kognitiv samtalsterapeut på Steg 1 nivå. Jag har även specialkompetens inom såväl anhörigfrågor som alkohol- och drogproblematik. Min mottagning ligger på Högbergsgatan 30A, 1tr, på Södermalm i Stockholm. Läs mer

Keria Saleh – Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

keria_saleh_small Om du/ni har önskemål att prata om dig/er om relation, familj eller föräldraskap etc med en professionell utomstående person? Välkommen till mig som har många års erfarenhet av samtal. Jag är engagerad, lyhörd, pedagogisk och kommunikativ samt flexibel. Tveka inte att kontakta mig om vill du veta mer. Mina språkkunskaper: Tigrinja, Arabiska och Svenska Läs mer
Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö

Kalender

 1. Grundkurs MI

  21 februari -
 2. Utbildning till KBT-terapeut

  8 mars -
 3. Fördjupningskurs ACT

  21 mars -
 4. Grundkurs KBT

  14 maj -
 5. Grundkurs MI

  16 maj -
 6. Fördjupningskurs MI

  24 maj -
 7. Utbildning i Familjeterapi

  23 augusti -

Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram