Contar Terapeuterna

Contar Terapeuterna är ett nätverk bestående av diplomerade samtalsterapeuter på steg 1 nivå från Contar. Hos Contar Terapeuterna kan du gå i terapi, arbeta med din personliga utveckling eller få coachning. Nätverket åtar sig både enskilda uppdrag samt större uppdrag från företag, myndigheter eller organisationer. Vid större uppdrag sätter Contar samman ett team som passar uppdraget.

Samtliga terapeuter utbildade av Contar arbetar kognitivt i samtalsterapi enskilt eller i grupp. många har utöver breda kunskaper inom KBT (kognitiv beteendeterapi) även specialkompetens inom anhörig-, beroende- eller familjefrågor samt metodkompetens så som MI (motiverande samtal/motivational interviewing) och ACT (acceptance and commitment therapy). Till nätverket har även legitimerade psykoterapeuter och psykologer samt pedagoger och fysiologer med bred kompetens och stor erfarenhet knutits.

Önskar du komma i kontakt med någon av terapeuterna kan du nå dem direkt via kontaktinformationen efter varje terapeutpresentation. Har du några frågor eller funderingar kan du också kontakta oss på Contar.

 

Marie Holmegard – KBT terapeut samt Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

 Jag är utbildad KBT terapeut samt Par- och Familjeterapeut, en grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med både en kognitiv och systemteoretisk inriktning. Förutom min KBT och familjeterapeut utbildning så har jag förkovrat mig i MI (motiverande samtal) och i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Jag tar emot både individuella terapier samt par och familjer. Min mottagning är i Stockholm på Högbergsgatan... Läs mer

Yvonne Mikalides – KBT terapeut (steg 1)

Jag heter Yvonne Mikalides och är 47 år gammal. Jag är utbildad till KBT- terapeut. Sista tio åren har jag jobbat på psykmottagningen med olika former av problematik. Från och Januari kommer jag att erbjuda samtal i Contars lokaler på Södermalm. Behöver du verktyg för att hantera oro, ångest, stress, svårigheter i relationer eller har något annat du skulle vilja... Läs mer

Johanna Adsjö – KBT terapeut (steg 1) och coach – Stockholm

Behöver du någon som förtroligt, innerligt och närvarande lyssnar på dig, som hjälper dig att stanna upp och reflektera, som kan ge dig kunskap och nya insikter för att bena ut det som gnager. Kanske har du en önskan att arbeta tillsammans med någon för att ta tag i det som inte fungerar, stöttar dig i göra förändring i ditt... Läs mer

Christina McCabe – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Christina McCabe finns på Södermalm, samtalsterapeut steg 1 KBT, Anhörigterapeut, ACT, hälsoutvecklare,cert. massör, fd volontär på MIND suicidpreventionslinje, volontär på Min Stora Dag. En del av KBT partners Stockholm. Jag arbetar med bla med relationer, självkänsla, ångest, anhörigproblematik och med alla som vill arbeta med sig själva. Vill du utforska dina beteenden eller har något som skaver i ditt... Läs mer

Jan Erlandsson – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Är du nedstämd, deprimerad, känner oro och stress? Kanske bär du på starka känslor av rädsla skam, skuld och sorg. Ofta arg. Misslyckad eller problem i relationer. Något "skaver" i livet. Låt oss tillsammans titta på dina attityder till dig själv, hur du upplever andra och hur du kan stärka din självkänsla. Jag heter Jan. Är socionom med grundläggande psykoterapeutisk... Läs mer

Sarah Forssell – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm och Lund

sarah_small Kärvar livet? Olika faser i livet ger olika problem, tonårstidens sökande, att vara ung vuxen, vuxenlivets krav, föräldraskap i förändring och anhörigrollens ansvar och oro. Har du hamnat i missbruk? Lider du av prestationsångest? Har du svårt att få saker gjorda? Känner du dig överbelastad som anhörig? Ibland kan problemen kännas för svåra att bära ensam. Vill du låta mig... Läs mer

Fariba Gohary – KBT terapeut samt Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

Fariba Gohary Relationer och familjeliv är ett stort pussel och varje person agerar som en pusselbit. Tillsammans bildar man en helhet men ibland kan det kännas som om ingen bit faller på plats, trots att man försöker och gör sitt bästa. Situationer i familjen som på något sätt hamnar i en ond cirkel som man inte lyckas bryta sig ur.... Läs mer

PiaLena Ekman – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

pialena_ekman Jag har arbetat med  barn, ungdomar och vuxna i 20 år. Mina arbeten har varit allt från personlig- och elev assistent, klass- och resurs lärare inom grundskola, skoldaghem och terapiskola. Jobbat med barn i livets slutskede, och hemlösa kvinnor. Jag har även arbetat med avgiftning och utredning på Beroende centrum i Stockholm, och på RMV ( Rättsmedicinalverket) i Huddinge.... Läs mer

Stefan Andersson – Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

stefan_andersson Diplomerad samtals-och familjeterapeut , steg 1 Kognitiv grundläggande psykoterapiutbildning. (Utbildad hos Contar utbildningsinstitut , sex terminer hösten 2010 – sommaren 2013.) Jag har sedan 1984 arbetat som pastor , f.n. en kombination som pastor i Rotebrokyrkan, Sollentuna, och sjukhuspastor på Danderyds sjukhus.  Mitt arbetsliv har även  handlat om socialt arbete med bl.a. behandlingsarbete i missbrukarvården,  konsulent och utbildningsansvarig i... Läs mer

Anna Törnebladh – KBT-terapeut (steg 1) – Stockholm

Det är mycket viktigt att ta hand om sig själv! Ofta glömmer vi bort oss själva och tar inte hand om oss förens den psykiska ohälsan tagit ett järngrepp om oss. Vi alla behöver lära oss att lyssna på oss själva och vi har alla rätt att må bra både psykiskt och fysiskt. Att gå i terapi stärker dina möjligheter... Läs mer

Anna Tell – KBT-terapeut (steg 1) – Stockholm

Funderar du på att gå i terapi och söker efter en terapeut som är rätt för dig? Har du en önskan om att må bättre eller fungera bättre - då är du varmt välkommen till mig för samtalsterapi med KBT-inriktning. Jag är socionom med flera års erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete. Vid sidan av arbetet som samtalsterapeut är jag kurator vid... Läs mer

Peter Tolstoy – KBT terapeut (steg 1)

Är du kanske i en kris eller behöver du prata med någon gällande relationsproblem, oro eller stress. Känner du att du har mer att ge eller undrar om du är på rätt plats i livet? Oavsett vad är du varmt välkommen att höra av dig. Jag har 20 års erfarenhet av att ha arbetat med samtal och utveckling av människor,... Läs mer

Andrew Sajjadi-Bergqvist – KBT- och Familjeterapeut (Steg 1) och coach – Stockholm

Hej Jag finns här för dig/er som vill göra en förändring. För att vara konkret med mitt arbetssätt och utgångspunkt beskriver nedanstående mitt förhållningssätt: 1. Vi har byggt upp en god relation. Du/ni upplever att du/ni har tillit, förtroende, lyhörd, känner värme och sedd av mig. 2. Vi är överens om syfte, mål och mening med samtalen. 3. Vi... Läs mer

Lisen Rehnlund Magnevill – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Hej där, Brottas du med huvudbry, känslokaos eller annan problematik du vill ha hjälp med för att komma vidare i livet? Du kanske upplever dig fast i några slags ramar och rutiner du inte alls känner dig bekväm inom. Kanske går du omkring och känner dig allmänt spänd eller håglös. Kanske får du kallsvettningar av att sätta dig på tunnelbanan... Läs mer

Benny Haag – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

benny_haag Jag heter Benny Haag och är Kognitiv Samtalsterapeut på Steg-1 nivå. Förutom kognitiv terapi så har jag specialiserat mig inom alkohol- och drogproblematik. Jag är i grunden utbildad skådespelare och har även ett alkoholmissbruk bakom mig (satte på korken juni 2002). Jag söker klienter som önskar komma till rätta med problematik som skaver och oroar och gör livet mindre... Läs mer

Regina Möller – KBT och ACT terapeut samt Familjeterapeut (steg 1)

Mitt mål som terapeut och coach är att det vi gör tillsammans skall göra en skillnad för dig i ditt liv. Det kan handla om problem som ångest, stress, depression, oro, m.m. eller andra svårigheter i din livssituation just nu. Eller om att du vill göra en förändring eller känner att du vill utvecklas på något sätt i något område... Läs mer

Anette Iversen-Ouzounis – KBT terapeut – Stockholm

Kognitiv samtalsterapeut med ytterligare kompetens och erfarenhet av beroendefrågor. Förutom sin terapeututbildning är hon även utbildad Coach. Sedan tidigare har hon lång (20 år) erfarenhet från arbete hos SAS. Där arbetade hon som ledare för stora personalgrupper. Anette har sin mottagning på Fiskargatan 8 vid Mosebacke eller Högbergsgatan 30A, 1 tr på Södermalm i Stockholm. Läs mer

Aino Jankert KBT-terapeut (steg1) – Stockholm

Aino Jankert - liten Som diplomutbildad samtalsterapeut med inriktning på KBT och ACT som metoder jobbar jag med människor som på något sätt upplever att de inte lever det liv de önskar och som nu bestämt sig för att försöka göra något åt det. Ibland behöver man hjälp att stanna upp och reflektera över livet, hur vill jag leva, vad är... Läs mer

Therese Uppsäll – KBT-terapeut (steg 1) med påbyggnad inom ACT, MI, GRIT och MINDFULNESS – STOCKHOLM

När livet på olika sätt utmanar oss är det lätt att fastna i problematiska mönster av tankar, känslor och beteenden. Då kan du behöva en medmänniska som lyssnar till din berättelse. Någon som hjälper dig att förstå skillnaden mellan hur du har det, hur du skulle vilja ha det och hur du kan skapa varaktig förändring. Tillsammans undersöker vi vilka... Läs mer

Monika Rodgers – KBT terapeut (steg 1) och ACT träning

VILL DU HA PEPP, STÖD, NÅGON SOM LYSSNAR ELLER KÄNNER DU DIG FAST? JAG HJÄLPER DIG BYGGA EN TILLVARO MED JUST DET DU BEHÖVER. Genom att lyssna till din berättelse och hur du upplever din livssituation just nu utforskar vi tillsammans vad du behöver och vad som är viktigt för dig i livet. Du kanske vill ha hjälp att: •... Läs mer

Liselott Adsjö – KBT terapeut samt Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

 Vill du göra en förändring i ditt liv? Tillsammans reflekterar vi runt det som skapar hinder i ditt liv. Vårt gemensamma mål med samtalen är att skapa möjlighet till insikter, förändrade beteende, förhållningssätt och därigenom en ökad livskvalité för dig. Som KBT terapeut arbetar jag med kognitiva metoder (sedan 2007) inom områden som anhörig, beroende, ångest, stress, relationer, sorg och... Läs mer

Agnes Rysinska – KBT terapeut (steg 1) Stockholm

Vill du förändra något i ditt liv? Ta chansen nu i höst och prova kognitiv beteende-terapi. KBT är en av de tryggaste och mest använda metoderna för att ändra negativa eller förlamande tankemönster. Tillsammans undersöker vi vad som skaver, hur du skulle vilja ha det samt vilka steg du kan ta för att närma dig dina mål. Välkommen att läsa... Läs mer

Anne Avara – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Jag är diplomerad kognitiv samtalsterapeut på Steg 1 nivå. Jag har även specialkompetens inom såväl anhörigfrågor som alkohol- och drogproblematik. Min mottagning ligger på Högbergsgatan 30A, 1tr, på Södermalm i Stockholm. Läs mer

Maria Bolme – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

maria_bolme1 Känner du stress, oro eller förvirring kring relationer, en livssituation eller ett beslut? Upplever du att du står och stampar i samma spår och inte hittar en lösning? Behöver du stöd och råd kring relationer till familj, barn, vänner eller i ditt arbete? Eller står du kanske inför en stundande förändring i ditt liv? Genom kognitiv samtalsterapi söker vi... Läs mer

Marianne Eneström – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

marianne_enestrom2 Jag är diplomerad kognitiv samtalsterapeut på steg-1 nivå, med specialkompetens inom anhörigproblematik. Jag är även utbildad alkohol-och drogterapeut vid Svenska Jellinekinstitutet. I mitt yrke som mentalskötare har jag mångårig vana av att arbeta med människor i kris. Samtalsterapin kan, för den som önskar, kombineras med taktil massage. Jag är certifierad och diplomerad taktil massör. Min mottagning Eva Bonniers gata... Läs mer

Cecilia Svärdelid – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Cecilia Fichera Svärdelid2 Jag är diplomerad kognitiv samtalsterapeut på steg 1 nivå med specialkompetens på anhörigfrågor. Jag arbetar kognitivt med inslag av mindfulness. Jag tar emot dig som just nu kanske möter svårigheter i livet, förändringar, upplever ditt inre i kaos eller bara vill prata igenom din livssituation. Min mottagning är på Högbergsgatan 30A på Södermalm i Stockholm. Vill... Läs mer

Carina Backsell – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Carina Stein Backsell Välkommen att ringa om du vill göra en förändring i ditt liv, komma till insikter, eller hitta nya förhållningssätt. Kanske bryta tanke banor som inte leder dig dit du vill eller hitta nya sätt att förhålla sig i en stressig vardag. Jag är ursprungligen utbildad jurist och har en mångårig bakgrund som konsult inom ledarskap och organisation.... Läs mer

Ann-Louise Swegler – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Känner du oro eller stress över din livssituation? Du kanske har fastnat i ett negativt beteende som skapar problem för dig och din omgivning? Tillsammans kan vi utforska möjligheter till god förändring och öka chansen till positiv utveckling. Livet är ständigt pågående och kan innehålla olika typer av kris, det kan handla om relationer eller är arbetsinriktat. Jag är diplomerad... Läs mer

Annika Bäckman – KBT terapeut (steg 1) – Hässleholm

annika_backman Kognitiv samtalsterapeut motsvarande steg 1 nivå med specialkompetens inom anhörigproblematik. När livet inte blir som vi tänkt oss behöver vi ibland ta hjälp av någon som kan lyssna och är opartisk. Jag vill gärna hjälpa dig att utforska andra möjligheter och sätt att hantera livet. Min långa erfarenhet av att jobba inom äldreomsorg har bland annat gett mig kunskap... Läs mer

Keria Saleh – Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

keria_saleh_small Om du/ni har önskemål att prata om dig/er om relation, familj eller föräldraskap etc med en professionell utomstående person? Välkommen till mig som har många års erfarenhet av samtal. Jag är engagerad, lyhörd, pedagogisk och kommunikativ samt flexibel. Tveka inte att kontakta mig om vill du veta mer. Mina språkkunskaper: Tigrinja, Arabiska och Svenska Läs mer

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö


Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram