Contar Terapeuterna


Samtalsterapi hos Contar Terapeuterna

Contar Terapeuterna är ett nätverk bestående av diplomerade terapeuter med en grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare kallad steg 1) utbildade hos Contar samt från Contar särskilt inbjudna samarbetspartners som minst motsvarar Contars diplomeringskrav. Hos Contar Terapeuterna kan du gå i samtalsterapi, arbeta med din personliga utveckling och få coachning.

Nätverket åtar sig både enskilda uppdrag från privatpersoner samt större uppdrag från företag, myndigheter eller organisationer. Vid större uppdrag sätter Contar samman ett team som passar uppdraget.

Terapi hos Contar-terapeuterna

Kompetens

Samtliga terapeuter utbildade hos Contar har genomgått en diplomerande grundläggande psykoterapiutbildning och arbetar kognitivt i samtalsterapi, enskilt eller i grupp. Många har utöver breda kunskaper inom KBT (kognitiv beteendeterapi) även specialkompetens inom anhörig-, beroende- och familjefrågor samt metodkompetens så som motiverande samtal (MI/motivational interviewing) och acceptance and commitment therapy (ACT). Till nätverket har vi även knutit legitimerade psykoterapeuter och psykologer samt pedagoger och fysiologer med bred kompetens och stor erfarenhet.

Kontakta Contar Terapeuterna

Önskar du komma i kontakt med någon av terapeuterna? Du når dem direkt via kontaktinformationen efter varje terapeutpresentation i listan här nedan. Du kan också söka på namn eller kompetensområden i sökrutan. Har du frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att kontakta oss på Contar på vår email: info@contar.se eller telefon: 070-198 40 40.

 

Anna Nörby Gennerud – KBT och psykosyntes terapeut (steg 1)

I vissa skeden i livet kan vi behöva hjälp att sortera och förstå oss själva bättre. Jag kan vara med och utforska vad som behöver utvecklas i ditt liv. Eller vad som behöver mer acceptans och medkänsla. Jag är övertygad om att alla människor har unika förmågor och ett eget syfte – om vi bara får chansen att upptäcka oss... Läs mer

Marita Wahlberg – Diplomerad samtalsterapeut (steg 1)

Bor du i Stockholm eller på Gotland och funderar på att gå i samtalsterapi? Behöver du någon att prata med om din personliga utveckling, din livssituation, dina rädslor din oro, ångest eller dina relationsproblem eller något annat som påverkar ditt liv just nu. Då är du välkommen att kontakta mig. Jag har en 2-årig grundläggande psykoterapiutbildning och är diplomerad... Läs mer

Cecilia Svärdelid – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Cecilia Fichera Svärdelid2 Jag är diplomerad kognitiv samtalsterapeut på steg 1 nivå med specialkompetens på anhörigfrågor. Jag arbetar kognitivt med inslag av mindfulness. Jag tar emot dig som just nu kanske möter svårigheter i livet, förändringar, upplever ditt inre i kaos eller bara vill prata igenom din livssituation. Min mottagning är på Högbergsgatan 30A på Södermalm i Stockholm. Vill... Läs mer

Marianne Eneström – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

marianne_enestrom2 Jag är diplomerad kognitiv samtalsterapeut på steg-1 nivå, med specialkompetens inom anhörigproblematik. Jag är även utbildad alkohol-och drogterapeut vid Svenska Jellinekinstitutet. I mitt yrke som mentalskötare har jag mångårig vana av att arbeta med människor i kris. Samtalsterapin kan, för den som önskar, kombineras med taktil massage. Jag är certifierad och diplomerad taktil massör. Min mottagning Eva Bonniers gata... Läs mer

Monika Rodgers – KBT terapeut (steg 1) och transformativ coach

Vill du uppleva mer lätthet, glädje och lust till livet? Ibland fastnar vi i perioder där vi känner oss fast, osäkra på hur vi vill gå vidare eller med tankar som snurrar för fullt. Jag hjälper dig hitta fram till vad du längtar efter och behöver. Vi hjälps åt att hitta tillbaka till dig själv, den del som kanske... Läs mer

Marie Holmegard – KBT terapeut samt Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

 Jag är utbildad KBT terapeut samt Par- och Familjeterapeut, en grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med både en kognitiv och systemteoretisk inriktning. Förutom min KBT och familjeterapeut utbildning så har jag förkovrat mig i MI (motiverande samtal) och i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Jag tar emot både individuella terapier samt par och familjer. Min mottagning är i Stockholm på Högbergsgatan... Läs mer

Agnes Rysinska – KBT terapeut (steg 1) Stockholm

Vill du förändra något i ditt liv? Ta chansen nu i höst och prova kognitiv beteende-terapi. KBT är en av de tryggaste och mest använda metoderna för att ändra negativa eller förlamande tankemönster. Tillsammans undersöker vi vad som skaver, hur du skulle vilja ha det samt vilka steg du kan ta för att närma dig dina mål. Välkommen att läsa... Läs mer

Stefan Andersson – Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

stefan_anderssonJag är Diplomerad samtals-och familjeterapeut, steg 1 Kognitiv grundläggande psykoterapiutbildning. Utbildad hos Contar utbildningsinstitut, 2010 – 2013. Jag arbetar sedan oktober 2022 som pastor i Kriminalvården (80%). Jag har sedan 1984 arbetat som pastor på Ekerö, Upplands Väsby och Sollentuna samt sjukhuspastor på Danderyds sjukhus. Mitt arbetsliv har även handlat om socialt arbete med bl.a. behandlingsarbete i missbrukarvården, konsulent och... Läs mer

Andrew Sajjadi-Bergqvist – Samhällsvetare, KBT och familjeterapeut (steg 1)

Hej! Min terapeutiska förhållningssätt grundar sig relationell, systemisk, affektfokuserad och beteendeinriktade terapier. Jag har ett stort intresse av relationernas in- och påverkan på våra inre och yttre beteenden i arbetsliv-, vänskaps-, familj- och parlivet på vårt mående. De terapeutiska metoderna som jag utgår ifrån är affektfokuserad psykoterapi (AFT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och par- och familjeterapi. AFT är en integrativ... Läs mer

Liselott Adsjö – KBT terapeut samt Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

 Vill du göra en förändring i ditt liv? Tillsammans reflekterar vi runt det som skapar hinder i ditt liv. Vårt gemensamma mål med samtalen är att skapa möjlighet till insikter, förändrade beteende, förhållningssätt och därigenom en ökad livskvalité för dig. Som KBT terapeut arbetar jag med kognitiva metoder (sedan 2007) inom områden som anhörig, beroende, ångest, stress, relationer, sorg och... Läs mer

Sara Wallerstedt – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Terapi börjar ofta med en längtan till något nytt. Att få till livet mer som man önskar. Upplever du till exempel stress, relationsproblem, sorg, ilska, oro, frustration eller nedstämdhet på ett sätt som du tycker belastar dig? Eller vill du förändra ett beteende som hindrar dig i din vardag? KBT hjälper oss att tänka nytt, arbeta bort tankemönster som stör... Läs mer

Carina Backsell – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Carina Stein Backsell Välkommen att ringa om du vill göra en förändring i ditt liv, komma till insikter, eller hitta nya förhållningssätt. Kanske bryta tanke banor som inte leder dig dit du vill eller hitta nya sätt att förhålla sig i en stressig vardag. Jag är ursprungligen utbildad jurist och har en mångårig bakgrund som konsult inom ledarskap och organisation.... Läs mer

Sofia Lisiderius – KBT terapeut (steg 1)

Känner du att du har fastnat i gamla tankemönster? Upplever du stress, hopplöshet, frustration eller oro över din livssituation och vill få hjälp att göra en förändring? Eller vill du förändra ett beteende som hindrar dig i din vardag? Har du funderat på att gå i terapi men inte vågat ta steget? Jag heter Sofia Lisiderius och har flera års erfarenhet... Läs mer

Anna Frisell – KBT terapeut (steg 1)

Vill du göra en förändring i ditt liv? Är det något i ditt liv som skaver eller som inte fungerar så bra? Kanske vill du bryta ett tankemönster eller beteendemönster som leder till problem för dig eller får dig att må dåligt. I terapin funderar vi tillsammans över orsakerna till dina tankar, känslor och beteenden. Du får beskriva vad du... Läs mer

Christina McCabe – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Christina McCabe finns på Södermalm, samtalsterapeut steg 1 KBT, Anhörigterapeut, ACT, hälsoutvecklare,cert. massör, fd volontär på MIND suicidpreventionslinje, volontär på Min Stora Dag. En del av KBT partners Stockholm. Jag arbetar med bla med relationer, självkänsla, ångest, anhörigproblematik och med alla som vill arbeta med sig själva. Vill du utforska dina beteenden eller har något som skaver i ditt... Läs mer

Rebecka Theander – KBT terapeut (steg 1)

Behöver du någon att prata med om din oro, livssituation, stress, dina rädslor eller något annat som påverkar dig och ditt liv just nu. Eller vill du förändra ett beteende som hindrar dig i din vardag? Vill du dessutom slippa långa väntetider, Kontakta mig! Under våra samtal undersöker vi tillsammans orsaker till dina känslor och tankar. Vi kommer också... Läs mer

Fariba Gohary – KBT terapeut samt Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

Fariba Gohary Relationer och familjeliv är ett stort pussel och varje person agerar som en pusselbit. Tillsammans bildar man en helhet men ibland kan det kännas som om ingen bit faller på plats, trots att man försöker och gör sitt bästa. Situationer i familjen som på något sätt hamnar i en ond cirkel som man inte lyckas bryta sig ur.... Läs mer

Lotta Karle – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Vid vårt första samtal utforskar vi tillsammans vad du vill ha hjälp med och börjar göra en plan för att nå det mål du sätter upp. DETTA SAMTAL ÄR GRATIS. Jag arbetar framåtriktat men ibland är det värdefullt att titta bakåt i tiden för att förstå vad som sätter krokben i nuet. Min utgångspunkt är att varje person har egen... Läs mer

Johanna Adsjö – KBT terapeut (steg 1) och coach – Stockholm

Behöver du någon som förtroligt, innerligt och närvarande lyssnar på dig, som hjälper dig att stanna upp och reflektera, som kan ge dig kunskap och nya insikter för att bena ut det som gnager. Kanske har du en önskan att arbeta tillsammans med någon för att ta tag i det som inte fungerar, stöttar dig i göra förändring i ditt... Läs mer

Benny Haag – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

benny_haag Jag heter Benny Haag och är Kognitiv Samtalsterapeut på Steg-1 nivå. Förutom kognitiv terapi så har jag specialiserat mig inom alkohol- och drogproblematik. Jag är i grunden utbildad skådespelare och har även ett alkoholmissbruk bakom mig (satte på korken juni 2002). Jag söker klienter som önskar komma till rätta med problematik som skaver och oroar och gör livet mindre... Läs mer

Sarah Forssell – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm och Lund

sarah_small Kärvar livet? Olika faser i livet ger olika problem, tonårstidens sökande, att vara ung vuxen, vuxenlivets krav, föräldraskap i förändring och anhörigrollens ansvar och oro. Har du hamnat i missbruk? Lider du av prestationsångest? Har du svårt att få saker gjorda? Känner du dig överbelastad som anhörig? Ibland kan problemen kännas för svåra att bära ensam. Vill du låta mig... Läs mer

Fredrik Camilo Johansson – KBT terapeut (steg 1)

Jag heter Fredrik Camilo Johansson och har en bakgrund i skolvärlden då jag tidigare arbetat med högstadieelever med NPF diagnoser och jobbat som elevassistent, mentor och kontaktperson åt unga vuxna. Jag har även erfarenhet av människor som vill ta steget ur missbruk och kriminalitet. Jag har en personlig förståelse för in målgrupp och tycker överlag väldigt mycket om att få... Läs mer

Anna Törnebladh – KBT-terapeut (steg 1) – Stockholm

Det är mycket viktigt att ta hand om sig själv! Ofta glömmer vi bort oss själva och tar inte hand om oss förens den psykiska ohälsan tagit ett järngrepp om oss. Vi alla behöver lära oss att lyssna på oss själva och vi har alla rätt att må bra både psykiskt och fysiskt. Att gå i terapi stärker dina möjligheter... Läs mer

Elin Ayani – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Jag heter Elin Ayani och är grundare av Gro KBT. Jag arbetar som samtalsterapeut och min inriktning är KBT (kognitiv beteende terapi). Jag är diplomerad KBT terapeut samt Beteendevetare med en fil.kand examen i Social omsorg. Jag har bland annat studerat alternativa terapiformer som bild- och dansterapi. Diskriminering och mänskliga rättigheter. Sexualitet, kön och normer. Lågaffektivt bemötande och barns behov... Läs mer

Keria Saleh – Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

keria_saleh_small Om du/ni har önskemål att prata om dig/er om relation, familj eller föräldraskap etc med en professionell utomstående person? Välkommen till mig som har många års erfarenhet av samtal. Jag är engagerad, lyhörd, pedagogisk och kommunikativ samt flexibel. Tveka inte att kontakta mig om vill du veta mer. Mina språkkunskaper: Tigrinja, Arabiska och Svenska Läs mer

Peter Tolstoy – KBT terapeut (steg 1)

Är du kanske i en kris eller behöver du prata med någon gällande relationsproblem, oro eller stress. Känner du att du har mer att ge eller undrar om du är på rätt plats i livet? Oavsett vad är du varmt välkommen att höra av dig. Jag har 20 års erfarenhet av att ha arbetat med samtal och utveckling av människor,... Läs mer

Cecilia Åkesson – KBT terapeut (steg 1) – Malmö och Trelleborg

Jag heter Cecilia Åkesson och är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Min inriktning är sorg, kris och stress vilket är tillstånd som vi alla kan hamna i. Detta kan visa sig som ångest, depression, utmattning eller psykosomatiskt såsom värk och smärta. Utöver detta har jag erfarenhet av att möte människor med missbruk- och beroendeproblematik samt deras anhöriga. Jag har... Läs mer

Katarina Vestin – KBT terapeut (steg 1)

Hur mår DU!? I våra samtal står DU i fokus. Vi fokuserar på dina Känslor, dina Beteenden och dina Tankar. Tillsammans tittar vi på möjligheter att hitta vägar till nya insikter, mönster och beteenden så du kan skapa en tillvaro som kan bli mer meningsfull för dig. Jag heter Katarina Vestin och är utbildad samtalsterapeut på steg 1 nivå med... Läs mer

Karin Croon – KBT terapeut (steg 1)

SKULLE DU VILJA PRATA MED NÅGON? När livet ändras så behöver man ibland prata med någon som lyssnar. Någon som man kan berätta om sina tankar, känslor, sorg, ilska och oro för. Någon som man inte behöver vara stark inför eller stå till svars inför. En inkännande vuxen person med erfarenhet av samtal och aktivt lyssnande. Jag skulle kunna vara... Läs mer

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss, via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Kalender

  1. KBT introduktion

   31 augusti - 15 september
  2. Utbildning KBT-terapeut

   28 september -

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram