Contar Terapeuterna


Samtalsterapi hos Contar Terapeuterna

Contar Terapeuterna är ett nätverk bestående av diplomerade terapeuter med en grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare kallad steg 1) utbildade hos Contar samt från Contar särskilt inbjudna samarbetspartners som minst motsvarar Contars diplomeringskrav. Hos Contar Terapeuterna kan du gå i samtalsterapi, arbeta med din personliga utveckling och få coachning.

Nätverket åtar sig både enskilda uppdrag från privatpersoner samt större uppdrag från företag, myndigheter eller organisationer. Vid större uppdrag sätter Contar samman ett team som passar uppdraget.

Terapi hos Contar-terapeuterna

Kompetens

Samtliga terapeuter utbildade hos Contar har genomgått en diplomerande grundläggande psykoterapiutbildning och arbetar kognitivt i samtalsterapi, enskilt eller i grupp. Många har utöver breda kunskaper inom KBT (kognitiv beteendeterapi) även specialkompetens inom anhörig-, beroende- och familjefrågor samt metodkompetens så som motiverande samtal (MI/motivational interviewing) och acceptance and commitment therapy (ACT). Till nätverket har vi även knutit legitimerade psykoterapeuter och psykologer samt pedagoger och fysiologer med bred kompetens och stor erfarenhet.

Kontakta Contar Terapeuterna

Önskar du komma i kontakt med någon av terapeuterna? Du når dem direkt via kontaktinformationen efter varje terapeutpresentation i listan här nedan. Du kan också söka på namn eller kompetensområden i sökrutan. Har du frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att kontakta oss på Contar på vår email: info@contar.se eller telefon: 08 462 98 14.

 

Andrew Sajjadi-Bergqvist – Samhällsvetare, KBT och familjeterapeut (steg 1)

Hej Jag heter Andrew Sajjadi-Bergqvist. Efter min filosofikandidatexamen (fil. Kand.) 2001, har jag arbetat som utredare/utvecklare inom kommunal skol/utbildningssektorn, första och andra linjens chef inom kommunalt flyktingmottagande- och arbetsmarknadsåtgärder, LSS/Sol boenden, personlig assistans, daglig verksamhet och socialpsykiatrin, skötare inom barn-,ungdoms- och vuxenpsykiatrin samt i egen verksamhet. Nu arbetar jag som familjebehandlare inom socialtjänstens öppenvård med psykosocialt behandlingsarbete med familjer,... Läs mer

Anna Hammarskiöld – KBT terapeut (steg 1)

Jag heter Anna Hammarskiöld och jag är diplomerad samtalsterapeut med KBT-inriktning. Jag är diplomerad från Contar och har under studietiden framgångsrikt bedrivit elevterapi med drygt 100 timmars handledning av legitimerad psykoterapeut. Jag kan erbjuda ett mänskligt mottagande där du och dina utmaningar och funderingar står i fokus och där du blir bemött med lugn, respekt och värme. Jag erbjuder samtalstider... Läs mer

Marianne Eneström – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

marianne_enestrom2 Jag är diplomerad kognitiv samtalsterapeut på steg-1 nivå, med specialkompetens inom anhörigproblematik. Jag är även utbildad alkohol-och drogterapeut vid Svenska Jellinekinstitutet. I mitt yrke som mentalskötare har jag mångårig vana av att arbeta med människor i kris. Samtalsterapin kan, för den som önskar, kombineras med taktil massage. Jag är certifierad och diplomerad taktil massör. Min mottagning Eva Bonniers gata... Läs mer

Katarina Vestin – KBT terapeut (steg 1)

Hur mår DU!? I våra samtal står DU i fokus. Vi fokuserar på dina Känslor, dina Beteenden och dina Tankar. Tillsammans tittar vi på möjligheter att hitta vägar till nya insikter, mönster och beteenden så du kan skapa en tillvaro som kan bli mer meningsfull för dig. Jag heter Katarina Vestin och är utbildad samtalsterapeut på steg 1 nivå med... Läs mer

Sara Wallerstedt – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Terapi börjar ofta med en längtan till något nytt. Att få till livet mer som man önskar. Upplever du till exempel stress, relationsproblem, sorg, ilska, oro, frustration eller nedstämdhet på ett sätt som du tycker belastar dig? Eller vill du förändra ett beteende som hindrar dig i din vardag? KBT hjälper oss att tänka nytt, arbeta bort tankemönster som stör... Läs mer

Karin Croon – KBT terapeut (steg 1)

SKULLE DU VILJA PRATA MED NÅGON? När livet ändras så behöver man ibland prata med någon som lyssnar. Någon som man kan berätta om sina tankar, känslor, sorg, ilska och oro för. Någon som man inte behöver vara stark inför eller stå till svars inför. En inkännande vuxen person med erfarenhet av samtal och aktivt lyssnande. Jag skulle kunna vara... Läs mer

Benny Haag – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

benny_haag Jag heter Benny Haag och är Kognitiv Samtalsterapeut på Steg-1 nivå. Förutom kognitiv terapi så har jag specialiserat mig inom alkohol- och drogproblematik. Jag är i grunden utbildad skådespelare och har även ett alkoholmissbruk bakom mig (satte på korken juni 2002). Jag söker klienter som önskar komma till rätta med problematik som skaver och oroar och gör livet mindre... Läs mer

Christina McCabe – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Christina McCabe finns på Södermalm, samtalsterapeut steg 1 KBT, Anhörigterapeut, ACT, hälsoutvecklare,cert. massör, fd volontär på MIND suicidpreventionslinje, volontär på Min Stora Dag. En del av KBT partners Stockholm. Jag arbetar med bla med relationer, självkänsla, ångest, anhörigproblematik och med alla som vill arbeta med sig själva. Vill du utforska dina beteenden eller har något som skaver i ditt... Läs mer

Cecilia Svärdelid – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Cecilia Fichera Svärdelid2 Jag är diplomerad kognitiv samtalsterapeut på steg 1 nivå med specialkompetens på anhörigfrågor. Jag arbetar kognitivt med inslag av mindfulness. Jag tar emot dig som just nu kanske möter svårigheter i livet, förändringar, upplever ditt inre i kaos eller bara vill prata igenom din livssituation. Min mottagning är på Högbergsgatan 30A på Södermalm i Stockholm. Vill... Läs mer

Liselott Adsjö – KBT terapeut samt Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

 Vill du göra en förändring i ditt liv? Tillsammans reflekterar vi runt det som skapar hinder i ditt liv. Vårt gemensamma mål med samtalen är att skapa möjlighet till insikter, förändrade beteende, förhållningssätt och därigenom en ökad livskvalité för dig. Som KBT terapeut arbetar jag med kognitiva metoder (sedan 2007) inom områden som anhörig, beroende, ångest, stress, relationer, sorg och... Läs mer

Anna Frisell – KBT terapeut (steg 1)

Vill du göra en förändring i ditt liv? Är det något i ditt liv som skaver eller som inte fungerar så bra? Kanske vill du bryta ett tankemönster eller beteendemönster som leder till problem för dig eller får dig att må dåligt. I terapin funderar vi tillsammans över orsakerna till dina tankar, känslor och beteenden. Du får beskriva vad du... Läs mer

Jan Erlandsson – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Är du nedstämd, deprimerad, känner oro och stress? Kanske bär du på starka känslor av rädsla skam, skuld och sorg. Ofta arg. Misslyckad eller problem i relationer. Något "skaver" i livet. Låt oss tillsammans titta på dina attityder till dig själv, hur du upplever andra och hur du kan stärka din självkänsla. Jag heter Jan. Är socionom med grundläggande psykoterapeutisk... Läs mer

Anna Nörby Gennerud – KBT och psykosyntes terapeut (steg 1)

I vissa skeden i livet kan vi behöva hjälp att sortera och förstå oss själva bättre. Jag kan vara med och utforska vad som behöver utvecklas i ditt liv. Eller vad som behöver mer acceptans och medkänsla. Jag är övertygad om att alla människor har unika förmågor och ett eget syfte – om vi bara får chansen att upptäcka oss... Läs mer

Carina Backsell – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Carina Stein Backsell Välkommen att ringa om du vill göra en förändring i ditt liv, komma till insikter, eller hitta nya förhållningssätt. Kanske bryta tanke banor som inte leder dig dit du vill eller hitta nya sätt att förhålla sig i en stressig vardag. Jag är ursprungligen utbildad jurist och har en mångårig bakgrund som konsult inom ledarskap och organisation.... Läs mer

Lotta Karle – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Vid vårt första samtal utforskar vi tillsammans vad du vill ha hjälp med och börjar göra en plan för att nå det mål du sätter upp. DETTA SAMTAL ÄR GRATIS. Jag arbetar framåtriktat men ibland är det värdefullt att titta bakåt i tiden för att förstå vad som sätter krokben i nuet. Min utgångspunkt är att varje person har egen... Läs mer

Fariba Gohary – KBT terapeut samt Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

Fariba Gohary Relationer och familjeliv är ett stort pussel och varje person agerar som en pusselbit. Tillsammans bildar man en helhet men ibland kan det kännas som om ingen bit faller på plats, trots att man försöker och gör sitt bästa. Situationer i familjen som på något sätt hamnar i en ond cirkel som man inte lyckas bryta sig ur.... Läs mer

Marita Wahlberg – Diplomerad samtalsterapeut (steg 1)

Funderar du på att gå i samtalsterapi? Behöver du någon att prata med om din oro, din livssituation, dina rädslor eller något annat som påverkar ditt liv just nu. Då är du välkommen att ta kontakt med mig. Jag har en 2 årig utbildning till samtalsterapeut inom KBT, jag har även utbildning i MI (motiverande samtal) samt i ACT (Acceptence... Läs mer

Keria Saleh – Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

keria_saleh_small Om du/ni har önskemål att prata om dig/er om relation, familj eller föräldraskap etc med en professionell utomstående person? Välkommen till mig som har många års erfarenhet av samtal. Jag är engagerad, lyhörd, pedagogisk och kommunikativ samt flexibel. Tveka inte att kontakta mig om vill du veta mer. Mina språkkunskaper: Tigrinja, Arabiska och Svenska Läs mer

Fredrik Camilo Johansson – KBT terapeut (steg 1)

Jag heter Fredrik Camilo Johansson och har en bakgrund i skolvärlden då jag tidigare arbetat med högstadieelever med NPF diagnoser och jobbat som elevassistent, mentor och kontaktperson åt unga vuxna. Jag har även erfarenhet av människor som vill ta steget ur missbruk och kriminalitet. Jag har en personlig förståelse för in målgrupp och tycker överlag väldigt mycket om att få... Läs mer

Marie Holmegard – KBT terapeut samt Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

 Jag är utbildad KBT terapeut samt Par- och Familjeterapeut, en grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med både en kognitiv och systemteoretisk inriktning. Förutom min KBT och familjeterapeut utbildning så har jag förkovrat mig i MI (motiverande samtal) och i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Jag tar emot både individuella terapier samt par och familjer. Min mottagning är i Stockholm på Högbergsgatan... Läs mer

Anna Törnebladh – KBT-terapeut (steg 1) – Stockholm

Det är mycket viktigt att ta hand om sig själv! Ofta glömmer vi bort oss själva och tar inte hand om oss förens den psykiska ohälsan tagit ett järngrepp om oss. Vi alla behöver lära oss att lyssna på oss själva och vi har alla rätt att må bra både psykiskt och fysiskt. Att gå i terapi stärker dina möjligheter... Läs mer

Sarah Forssell – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm och Lund

sarah_small Kärvar livet? Olika faser i livet ger olika problem, tonårstidens sökande, att vara ung vuxen, vuxenlivets krav, föräldraskap i förändring och anhörigrollens ansvar och oro. Har du hamnat i missbruk? Lider du av prestationsångest? Har du svårt att få saker gjorda? Känner du dig överbelastad som anhörig? Ibland kan problemen kännas för svåra att bära ensam. Vill du låta mig... Läs mer

Peter Tolstoy – KBT terapeut (steg 1)

Är du kanske i en kris eller behöver du prata med någon gällande relationsproblem, oro eller stress. Känner du att du har mer att ge eller undrar om du är på rätt plats i livet? Oavsett vad är du varmt välkommen att höra av dig. Jag har 20 års erfarenhet av att ha arbetat med samtal och utveckling av människor,... Läs mer

Agnes Rysinska – KBT terapeut (steg 1) Stockholm

Vill du förändra något i ditt liv? Ta chansen nu i höst och prova kognitiv beteende-terapi. KBT är en av de tryggaste och mest använda metoderna för att ändra negativa eller förlamande tankemönster. Tillsammans undersöker vi vad som skaver, hur du skulle vilja ha det samt vilka steg du kan ta för att närma dig dina mål. Välkommen att läsa... Läs mer

Monika Rodgers – KBT terapeut (steg 1) och transformativ coach

Vill du uppleva mer lätthet, glädje och lust till livet? Ibland fastnar vi i perioder där vi känner oss fast, osäkra på hur vi vill gå vidare eller med tankar som snurrar för fullt. Jag hjälper dig hitta fram till vad du längtar efter och behöver. Vi hjälps åt att hitta tillbaka till dig själv, den del som kanske... Läs mer

Maria Bolme – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

maria_bolme1 Känner du stress, oro eller förvirring kring relationer, en livssituation eller ett beslut? Upplever du att du står och stampar i samma spår och inte hittar en lösning? Behöver du stöd och råd kring relationer till familj, barn, vänner eller i ditt arbete? Eller står du kanske inför en stundande förändring i ditt liv? Genom kognitiv samtalsterapi söker vi... Läs mer

Johanna Adsjö – KBT terapeut (steg 1) och coach – Stockholm

Behöver du någon som förtroligt, innerligt och närvarande lyssnar på dig, som hjälper dig att stanna upp och reflektera, som kan ge dig kunskap och nya insikter för att bena ut det som gnager. Kanske har du en önskan att arbeta tillsammans med någon för att ta tag i det som inte fungerar, stöttar dig i göra förändring i ditt... Läs mer

Sofia Lisiderius – KBT terapeut (steg 1)

Känner du att du har fastnat i gamla tankemönster? Upplever du stress, hopplöshet, frustration eller oro över din livssituation och vill få hjälp att göra en förändring? Eller vill du förändra ett beteende som hindrar dig i din vardag? Har du funderat på att gå i terapi men inte vågat ta steget? Jag heter Sofia Lisiderius och har flera års erfarenhet... Läs mer

Stefan Andersson – Par- & Familjeterapeut (steg 1) – Stockholm

stefan_andersson Diplomerad samtals-och familjeterapeut , steg 1 Kognitiv grundläggande psykoterapiutbildning. (Utbildad hos Contar utbildningsinstitut , sex terminer hösten 2010 – sommaren 2013.) Jag har sedan 1984 arbetat som pastor , f.n. en kombination som pastor i Rotebrokyrkan, Sollentuna, och sjukhuspastor på Danderyds sjukhus.  Mitt arbetsliv har även  handlat om socialt arbete med bl.a. behandlingsarbete i missbrukarvården,  konsulent och utbildningsansvarig i... Läs mer

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss eller via digital plattform. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Kalender

  1. Grundkurs KBT

   8 september - 23 september
  2. Utbildning till KBT-terapeut

   6 oktober -
  3. Samtalsgrupp – När vuxna barn gör slut

   17 oktober - 14 november
  4. Utbildning i Familjeterapi

   27 oktober - 12 maj
  5. Kurs i Motiverande Samtal

   7 november - 8 november
  6. Kurs i ACT

   21 november - 22 november

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram