Terapi


Samtalsstöd för dig

Contar erbjuder samtalsstöd och terapi i flera olika former. Vi vänder oss till enskilda individer såväl som till företag, myndigheter och organisationer. Du kan hos oss få stöd genom coaching, individualterapi, parterapi, familjeterapi och gruppterapi.

Terapi

Alla terapeuter som utbildats hos oss arbetar med en kognitiv inriktning. Vi lägger också stor vikt vid existentiella perspektiv genom hela vår utbildning till samtalsterapeut. Våra terapeuter tar handledning av legitimerad psykoterapeut för att säkra kvalitén i terapin och du kan förlita dig på sekretess och ett professionellt bemötande. Bland oss finns också personer som kan genomföra samtal på andra språk än svenska. Bland annat: finska, engelska, persiska, arabiska och tigrinja. 

Terapin genomförs av diplomerade terapeuter knutna till vårt nätverk Contar Terapeuterna. Vi erbjuder också terapi till reducerat pris via våra terapeutelever som under sitt sista utbildningsår genomför praktiskt klientarbete.

 


Gå i terapi hos Contar Terapeuterna

Contar-terapeuterna är ett nätverk bestående av diplomerade samtalsterapeuter på tidigare så kallad steg 1-nivå från Contar. Hos Contar Terapeuterna kan du gå i terapi, arbeta med din personliga utveckling eller få coachning. Nätverket åtar sig både enskilda uppdrag samt större uppdrag från företag, myndigheter eller organisationer. Vid större uppdrag sätter Contar samman ett team som passar uppdraget.

Här hittar du våra Contar Terapeuter

Samtliga terapeuter utbildade av Contar arbetar kognitivt i samtalsterapi enskilt eller i grupp. Många har utöver breda kunskaper inom KBT (kognitiv beteendeterapi) och existentiella perspektiv även specialkompetens inom anhörig-, beroende- och familjefrågor samt metodkompetens så som MI (motiverande samtal/motivational interviewing) och ACT (acceptance and commitment therapy). 

Gå i terapi hos sistaårselever

Hos oss kan du gå i terapi till reducerat pris hos någon av våra elever som utbildar sig till KBT-terapeut eller Par- och familjeterapeut på tidigare så kallad steg 1-nivå. Inom ramen för utbildningen ska elever bedriva eget klientarbete under handledning. Handledning sker av legitimerad psykoterapeut.

Här hittar du våra terapeutelever 

 


Vad innebär ”steg 1” när man pratar om terapi?

”Steg 1” är ett begrepp eller en norm för en grundläggande psykoterapiutbildning som tidigare kontrollerades av Socialstyrelsen. Även om Socialstyrelsen inte längre utövar denna kontroll, använder behandlingsbranschen sig fortfarande i viss mån av beteckningen ”Steg 1”.

En samtalsterapeut med grundläggande psykoterapiutbildning har kunskaper att självständigt kunna arbeta och bedriva psykoterapi. För en legitimation till den skyddade titeln ”Psykoterapeut” finns dock ytterligare utbildningskrav och krav på viss sorts arbetslivserfarenhet.

 


När kan samtalsstöd och terapi vara till nytta? 

Situationerna där du kan få ett effektivt stöd via samtalsterapi med inriktning på KBT (kognitiv beteendeterapi) och coaching är många. Oftast handlar det om att du får hjälp att att hitta nya perspektiv på din situation, för att kunna kunna angripa problemet på ett nytt sätt. Det kan gälla att prova nya förhållningssätt, beteenden och du kan få hjälp till att få till nya vanor som är mer funktionella än de tidigare, för att du ska kunna nå dit du vill. En terapeut hjälper dig genom att lyssna in dina behov och det du ger uttryck för och kommer både att utmana och stötta dig för att prova nya tankebanor och beteenden.

Terapi

Samtalsterapi med inriktning på KBT har visat sig mycket användbart i behandling av exempelvis depression, ångestproblematik, beroenden, fobier, utmattningssyndrom, tvångssyndrom, stressproblematik och ätstörningar, bland annat. Här nedan hittar du några exempelsituationer.

Situationer där du kan behöva hjälp av en terapeut:

 • När du känner dig deppig, håglös eller desorienterad i livet och behöver hjälp för att komma vidare.
 • Din relation till din partner eller till dina barn/föräldrar sviktar och skapar problem.
 • Du känner oro för någon närstående, t ex för att hen dricker för mycket, är sjuk, eller kanske är aggressiv.
 • Om din oro tär på dig utan att du upplever dig kan göra något åt det.
 • Du har utvecklat starkt ångest eller en fobi mot socialt umgänge, höga höjder, spindlar eller annat.
 • När du känner att du skulle vilja finna mer harmoni och utnyttja din potential bättre.
 • Du har hamnat i kris pga händelser i livet så som t ex skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom eller handikapp.
 • Om du känner stress och har svårt för att komma ner i varv eller stressen dominerar en stor del av din tillvaro.
 • Du har hamnat i ett beroende av alkohol, mat, sex, spel eller annat som du inte lyckas ta dig ur på egen hand.

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss, via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Kalender

  1. Kurs i ACT

   13 maj - 14 maj
  2. KBT introduktion

   29 augusti - 13 september
  3. Utbildning KBT-terapeut

   26 september -
  4. XBT – existentiell beteendeterapi

   15 oktober -
  5. Kurs i Motiverande Samtal

   17 oktober - 18 oktober
  6. Personlighetssyndrom

   21 november -
  7. Anknytning och Relationer

   5 december -

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram