Jan Erlandsson

jan erlandssonJan Erlandsson – Att gå i kognitiv beteendeterapi (KBT) kan på många sätt påverka och berika ditt liv i syfte att finna mer harmoni och utnyttja din potential för att du ska  må bra i livet.

Kanske känner du dig deppad och energilös, upplever dålig självkänsla och oro, har koncentrationssvårigheter och svårt att hitta fokus i tillvaron, har problem i dina relationer eller kanske använder du alkohol, droger eller sex i i en sådan omfattning att andra viktiga delar av livet försummas.

Livet innehåller många möjligheter men också svårigheter som vi alla måste möta och hantera. Ibland känns det övermäktigt och ångestladdat. Det kan då vara till god nytta att tillsammans med  en terapeut titta närmare på dina beteenden, tankar och känslor samt hur dessa  kanske kommit att styras av inlärda mönster om hur livet bör vara och hur du bör vara.

Tillsammans utforskar vi vad som kan behöva förändras för att du ska må så bra som möjligt i ditt liv. Det är du värd!

Om mig:
Jag heter Jan Erlandsson, är socionom, har lång erfarenhet av terapeutiskt och, psykosocialt arbete samt av ledarskap och av livets möjligheter och svårigheter.
Jag har även erfarenhet av HBTQ – frågor.

För närvarande utbildar jag mig till kognitiv beteendeterapeut (steg 1)  och är nu inne på termin tre av fyra. Under denna termin och nästa ska vi ta emot klienter som vill gå i kognitiv beteendeterapi. Terapin kommer att ske under handledning av legitimerad kognitiv  psykoterapeut.

Kostnad: 250 kr per tillfälle ( ca 50 min).

Välkommen att kontakta mig för bedömningssamtal

Telnr: 073-504 45 12
Mail: jan.erl@comhem.se

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö


Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram