Christina McCabe

Christina McCabeChristina McCabe – utbildad hälsoutvecklare, cert. massör. Utbildar mig just nu till KBT terapeut (steg 1) och befinner mig på termin 4 (av 4). Parallellt utbildar jag mig också till Anhörigpedagog. Är även volontär på MIND självmordslinje.

Nu är det dags i min utbildning till KBT terapeut att ta emot klienter som vill gå i KBT-terapi. Jag behöver nu någon som vill arbeta med mig för att utveckla sig själv, att arbeta med mig under min utbildningen. En klient som vill utforska sina beteenden eller har något som den vill ändra på i sitt liv och som kanske hindrar den att uppnå sin fulla potential. Du kanske känner dig deppad, håglös eller desorienterad i livet och behöver hjälp för att komma vidare. Din relation till din partner eller till dina barn/föräldrar sviktar och skapar problem för dig. Din oro tär på dig och du känner att du i alltför stor utsträckning påverkas av din närståendes situation utan att du kan göra något åt den. Jag arbetar med en kognitiv inriktning och har handledning av legitimerad psykoterapeut för att säkra kvalitén. Terapin kommer att pågå under vårterminen och höstterminen. Inledningsvis träffas vi för några bedömningssamtal där vi gemensamt kommer fram till vad vi skall arbeta med i terapin. Terapin kommer att ske på Södermalm om inget annat bestämts. Tiden bestäms gemensamt och varje träff är på ca 45-50 min och kostar 250:- /gång. Start i mitten av augusti.

Välkommen att höra av dig till mig!

Telnr: 0733-622 106
Mail: christina@mccabe.se

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö


Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram