Temadagar – endagskurser

I Contars utbildning till KBT-terapeut ingår varje vår och höst ett antal temadagar där samtliga klasser i utbildningen samlas för att ta del av relevanta och intressanta ämnen. Våra elever brukar lyfta just dessa dagar i extra positiva ordalag när de recenserar utbildningen. Förutom att dagarna ingår i utbildningen till KBT-terapeut så erbjuds de också som endagskurser för dig som vill lära dig mer om dessa ämnen.


Temadagar hösten 2021

20/10 – KBT i arbete med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Dagen kommer att handla om hur man använder sig av KBT-metoder för att behandla ADHD, autism och Tourettes syndrom.

Föreläsare: Annika Sonnenstein

Annika Sonnenstein har sedan 2005 arbetat som KBT-inriktad psykolog huvudsakligen inom primärvården, psykiatrin och beroendevården. Arbetet med neuropsykiatri har funnits med som en röd tråd längs vägen, både i form av neuropsykiatriska utredningar och KBT- och MI-inriktade behandlingar. Sedan 2017 har hon varit verksam som egenföretagare och ägnat sig mestadels åt neuropsykiatrisk utredning och utbildningsverksamhet.

Plats: Online via Zoom

Pris: 1 800 kr inklusive mom

Du faktureras för kursen i samband med kursstart.


17/11 – Terapeutiska samtal med anhöriga utifrån ett existentiellt perspektiv

En föreläsning om terapeutiskt arbete med anhöriga utifrån ett existentiellt perspektiv.

Föreläsare: Bo Blåvarg

Bo Blåvarg är leg psykolog och auktoriserad existentiell psykolog. Bo är också verksamhetschef för Ersta Vändpunkten – en mottagning för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever i eller har vuxit upp i en familj eller relation med missbruk. Han är även verksamhetschef för Ersta Hopp – en mottagning för vuxna som utsatts för sexuella övergrepp under uppväxten.

Plats: Online via Zoom

Pris: 1 800 kr inklusive moms

Du faktureras för kursen i samband med kursstart.


18/11 – Sexualitet, kön och normer

Dagens föreläsning kommer att handla om sexualitet, kön och normer -var för sig och kopplade tillsammans.

Föreläsare: Kalle Norwald

Kalle Norwald är auktoriserad socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi och är auktoriserad specialist i sexologisk rådgivning (NACS) samt legitimerad hälso- & sjukvårdskurator. Han har tidigare i sitt arbetsliv bland annat arbetat inom socialtjänst, med sexualundervisning i grund- och gymnasieskola och som kurator på sjukhus. Kalle har föreläst under hela sin tid som socionom men även dessförinnan, vilket gör att han har över åttahundra undervisningstimmar bakom sig som samtliga är baserade på yrkeserfarenhet och aktuell forskning.

Plats: Online via Zoom

Pris: 1 800 kr inklusive moms

Du faktureras för kursen i samband med kursstart.

Pssst! Har du utbildat dig till samtalsterapeut hos oss tidigare? Passa på att gå med i vårt yrkesnätverk Contar Terapeuterna så går du kostnadsfritt på samtliga temadagar hos oss.

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss eller via digital plattform. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram

  Anmäl dig   Fyll i nedan om ett företag, myndighet eller dylikt ska stå för kursavgiften:

   + Öppna
   Samtliga nedan fält är obligatoriska i det fall någon annan bekostar din kurs/utbildning.


   • Jag är införstådd med att detta är en bindande anmälan och att jag, efter att jag fått en deltagarbekräftelse via mail, är garanterad en plats på kursen.
   • Jag är införstådd med att jag, som privatperson, har rätt att åberopa ångerrätten för denna kurs, i enlighet med konsumentköpslagen. För att nyttja min rätt meddelar jag detta skriftligt till info@contar inom 14 dagar efter det att jag skickat in min kursanmälan.
   • Jag är införstådd med och ger mitt samtycke till att Contar sparar mina personuppgifter som stöd i syfte att komma i kontakt med mig gällande kursinformation och erbjudanden.

   ×