Temadagar – endagskurser

I Contars utbildning till KBT-terapeut ingår varje vår och höst ett antal temadagar där samtliga klasser i utbildningen samlas för att ta del av relevanta och intressanta ämnen. Vi bjuder in externa föreläsare med olika kunskaper och erfarenheter kring teman som är aktuella för blivande terapeuter att lära sig mer om. Våra studenter brukar lyfta just dessa dagar i extra positiva ordalag när de recenserar utbildningen.

Förutom att dagarna ingår i utbildningen till KBT-terapeut så erbjuds de också som endagskurser för dig som vill lära dig mer om dessa ämnen. Observera att dagarna är utformade för framtida och nuvarande behandlare.


Temadagar våren 2024

18 januari 2024 – Beroende

Välkommen till en dag om beroendeproblematik. Vi går igenom olika former av beroendetillstånd med fokus på hur dessa kan behandlas i samtalsterapi med hjälp av KBT, MI och återfallsprevention.

Föreläsare: Henrik Josephson

Henrik är medicine doktor, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut samt medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Hos Contar arbetar Henrik som utbildningsansvarig, examinator och föreläsare.

Henrik har många års praktisk erfarenhet av arbete med motiverande samtal (MI), kognitiv beteendeterapi (KBT) och återfallsprevention. Bland annat som psykolog vid Beroendecentrum Stockholm och som lärare och handledare på psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet. Henrik har författat facklitterära och vetenskapliga och publikationer om främst MI och beroenden.

Plats: Online via Zoom

Tid: 09.00-15.00

Pris: 1 800 kr inklusive moms

Anmäl minst tre personer och få en plats på köpet.
Du faktureras för kursen i samband med kursstart.


19 mars 2024 – Terapeutens misstag

Alla människor gör misstag, så även terapeuter, och hur mycket vi än vill kunna förebygga felsteg går det inte att förebygga allt. Varmt välkommen till en workshop där vi använder de misstag vi gör i arbetet som en språngbräda för professionell utveckling. Vad kan vi lära av våra misstag, hur kan vi hantera dem när de sker och hur kan vi ta hand om både oss själva och våra klienter i processen?

Utveckling genom misstag, en workshop om det mänskliga i terapirummet

I aktuell workshop bygger vi ihop information och färdighetsträning med reflektion utifrån våra egna erfarenheter.

• Information. Vilken typ av misstag gör vi enligt klienterna, oss själva och forskningen? Vilka omständigheter ökar sannolikheten för att misstagen blir svårhanterliga? Hur kan vi hantera de misstag som sker?
• Färdighetsträning. Vi tittar på hur vi kan skapa misstagsvänliga verksamheter och terapisituationer och tränar på det.
• Reflektion. Vi tittar på oss själva. Vilka misstag gör jag och när blir det extra svårt för mig? Vad gör jag då och vilka livlinor har jag?

Workshopen utgår från boken Terapeutens misstag. Om det mänskliga i terapiarbetet. Och under dagen får ni ta del av många exempel på misstag och lärdomar som erfarna terapeuter gjort under sitt arbetsliv.

Deltagaren kan se fram emot en dag av igenkänning, öppenhet och ett stort mått av värme. Det här är inte ett lätt ämne men tillsammans hjälps vi åt med att titta på det med varsamma ögon. Reflektionsarbetet kommer ske i mindre grupp och delande i storgrupp är frivilligt.

Föreläsare: 

Workshopen hålls av Elin Wesslander, psykolog, psykoterapeut och specialist i psykoterapi. Författare till boken Terapeutens misstag och erfaren kliniker, handledare och utbildare med specialintresset att hjälpa behandlare att titta på sig själva för att utvecklas i sina yrkesroller.

Plats: Online via Zoom

Tid: 09.00-15.00

Pris: 1 800 kr inklusive moms

Anmäl minst tre personer och få en plats på köpet.
Du faktureras för kursen i samband med kursstart.


15 april 2024 – Ätstörningar och behandling

En översiktlig genomgång av de olika ätstörningsdiagnoserna samt orsak, uppkomst och vidmakthållande. Därefter inriktar sig utbildningen på hur man kan behandla ätstörningar utifrån KBT-e. KBT-e är en transdiagnostisk, evidensbaserad och manualstyrd behandling för ätstörningar utvecklad av Christopher G. Fairburn vid Oxford universitet. Dagen innehåller både teori samt praktiska övningar.

Föreläsare: Evelina Linder

Evelina Linder är socionom, leg. psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi med inriktning KBT. Hon har arbetat inom ätstörningsvården sedan 2002. Idag arbetar Evelina som psykoterapeut, handledare och utbildare och är även aktuell med en självhjälpsbok för ätstörningar: ”När det hälsosamma blir ohälsosamt” utgiven för Natur och Kultur 2019.

Plats: Online via Zoom

Tid: 09.00-15.00

Pris: 1 800 kr inklusive moms

Anmäl minst tre personer och få en plats på köpet.
Du faktureras för kursen i samband med kursstart.

 


Pssst! Är du utbildad samtalsterapeut? Passa på att gå med i vårt yrkesnätverk Contar Terapeuterna så går du kostnadsfritt på samtliga temadagar hos oss.

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss, via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Kalender

  1. Kurs i ACT

   13 maj - 14 maj
  2. KBT introduktion

   29 augusti - 13 september
  3. Utbildning KBT-terapeut

   26 september -
  4. Kurs i Motiverande Samtal

   17 oktober - 18 oktober

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram

  Anmäl dig


   Fyll i nedan om ett företag, myndighet eller dylikt ska stå för kursavgiften:

   + Öppna

   Samtliga nedan fält är obligatoriska i det fall någon annan bekostar din kurs/utbildning.


   • Jag är införstådd med att detta är en bindande anmälan och att jag, efter att jag fått en deltagarbekräftelse via mail, är garanterad en plats på kursen.

   • Jag är införstådd med att jag, som privatperson, har rätt att åberopa ångerrätten för denna kurs, i enlighet med konsumentköpslagen. För att nyttja min rätt meddelar jag detta skriftligt till info@contar inom 14 dagar efter det att jag skickat in min kursanmälan.

   • Jag är införstådd med och ger mitt samtycke till att Contar sparar mina personuppgifter som stöd i syfte att komma i kontakt med mig gällande kursinformation och erbjudanden.

   ×