Temadagar – endagskurser

I Contars utbildning till KBT-terapeut ingår varje vår och höst ett antal temadagar där samtliga klasser i utbildningen samlas för att ta del av relevanta och intressanta ämnen. Vi bjuder in externa föreläsare med olika kunskaper och erfarenheter kring teman som är aktuella för blivande terapeuter att lära sig mer om. Våra studenter brukar lyfta just dessa dagar i extra positiva ordalag när de recenserar utbildningen.

Förutom att dagarna ingår i utbildningen till KBT-terapeut så erbjuds de också som endagskurser för dig som vill lära dig mer om dessa ämnen. Observera att dagarna är utformade för framtida och nuvarande behandlare.


Temadagar våren 2023

28 mars – Stressrelaterad psykisk ohälsa

Under föreläsningen får du lära dig vad stress är och hur vi påverkas av den både på kort och lång sikt. Vi går igenom varningssignaler på skadlig stress och hur de vanligaste formerna av stressrelaterad psykisk ohälsa ser ut. Vi kommer också att fördjupa oss i diagnosen utmattningssyndrom. Många kliniska exempel, främst baserade på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kommer att ges.

Föreläsare: Giorgio Grossi

Giorgio Grossi är beteendevetare/docent i medicinsk psykologi och leg psykoterapeut med KBT-inriktning. Han har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete med stresspatienter, men även andra typer av problematik som t ex depressioner, ångesttillstånd och beroende. Han är författare till böckerna ”Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi” (VIVA, 2008), ”Vägen ur utmattningssyndrom” (Natur och Kultur, 2018; skriven med Kerstin Jeding) samt ”Krisstress – att hantera en pandemi, coronaoro och andra långvariga påfrestningar” (Natur och Kultur 2020; skriven med Kerstin Jeding). I sitt kliniska arbete utgår han främst från Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en av ”tredje vågens” KBT-terapier.

Plats: Online via Zoom

Tid: 09.00-15.00

Pris: 1 800 kr inklusive moms

Anmäl minst tre personer och få en plats på köpet.
Du faktureras för kursen i samband med kursstart.


26 april – Personlighetssyndrom

Vad innebär det att leva med ett personlighetssyndrom? Vilka olika personlighetssyndrom finns det?
Psykoterapeut Bo Vinnars ger oss en överblick över olika personlighetssyndrom och vilka olika behandlingar som finns, samt vad de kräver av både terapeut och patient. Under dagen får vi fördjupa oss i diagnostiken och beskrivningen av de komplexa tillstånden samt följa med i kliniska vinjetter och patientfall.

Föreläsare: Bo Vinnars

Bo Vinnars är legitimerad psykolog och psykoterapeut och har disputerat på Karolinska Institutet i ämnet psykoterapi. Han har en lång bakgrund inom psykiatrin och har speciellt intresserat sig för personlighetssyndrom. Förutom sitt kliniska arbete har han de senaste 12 åren arbetat inom högskolan, både på KI och SU på psykoterapeutprogrammen med undervisning och handledning på examensarbeten.
Bo har en psykodynamisk bakgrund men har valt en evidensbaserad manualiserad dynamisk psykoterapiform för att arbeta med patienter med personlighetssyndrom. Hans disputation byggde på en randomiserad klinisk studie, då han åkte till USA och tränade in sig på en specifik metod, för att därefter bygga upp en infrastruktur på några psykiatriska mottagningar och börja genomföra studien som tog ett antal år. Totalt randomiserades 156 patienter till två olika behandlingar.

Plats: Online via Zoom

Tid: 09.00-15.00

Pris: 1 800 kr inklusive moms

Anmäl minst tre personer och få en plats på köpet.
Du faktureras för kursen i samband med kursstart.


11 maj – Terapeutiska samtal med anhöriga utifrån ett existentiellt perspektiv

Kursdagen ger dig grunder i existentiell psykologi och psykoterapi, och hur du kan använda metoder från existentiell psykoterapi i det terapeutiska arbetet med anhöriga. Kursdagen ger dig också grunden i ett existentiellt perspektiv på beroende och missbruk.

Föreläsare: Bo Blåvarg

Bo Blåvarg är legitimerad psykolog, auktoriserad existentiell psykolog, föreläsare och handledare. Han har lång erfarenhet av arbete med anhöriga till någon med ett substansberoende, bland annat som verksamhetschef för Ersta Vändpunkten i Stockholm.

Plats: Online via Zoom

Tid: 09.00-15.00

Pris: 1 800 kr inklusive moms

Anmäl minst tre personer och få en plats på köpet.
Du faktureras för kursen i samband med kursstart.

 


Pssst! Är du utbildad samtalsterapeut? Passa på att gå med i vårt yrkesnätverk Contar Terapeuterna så går du kostnadsfritt på samtliga temadagar hos oss.

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss, via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram

  Anmäl dig


   Fyll i nedan om ett företag, myndighet eller dylikt ska stå för kursavgiften:

   + Öppna

   Samtliga nedan fält är obligatoriska i det fall någon annan bekostar din kurs/utbildning.


   • Jag är införstådd med att detta är en bindande anmälan och att jag, efter att jag fått en deltagarbekräftelse via mail, är garanterad en plats på kursen.

   • Jag är införstådd med att jag, som privatperson, har rätt att åberopa ångerrätten för denna kurs, i enlighet med konsumentköpslagen. För att nyttja min rätt meddelar jag detta skriftligt till info@contar inom 14 dagar efter det att jag skickat in min kursanmälan.

   • Jag är införstådd med och ger mitt samtycke till att Contar sparar mina personuppgifter som stöd i syfte att komma i kontakt med mig gällande kursinformation och erbjudanden.

   ×