Temadagar – endagskurser

I Contars utbildning till KBT-terapeut ingår varje vår och höst ett antal temadagar där samtliga klasser i utbildningen samlas för att ta del av relevanta och intressanta ämnen. Vi bjuder in externa föreläsare med olika kunskaper och erfarenheter kring teman som är aktuella för blivande terapeuter att lära sig mer om. Våra studenter brukar lyfta just dessa dagar i extra positiva ordalag när de recenserar utbildningen.

Förutom att dagarna ingår i utbildningen till KBT-terapeut så erbjuds de också som endagskurser för dig som vill lära dig mer om dessa ämnen. Observera att dagarna är utformade för framtida och nuvarande behandlare.


Temadagar hösten 2022

25/10 Existentiell beteendeterapi – XBT

Vad innebär det att leva i relation till sin historia, sin omgivning och till de givna livsvillkoren?

KBT kan ibland presenteras som ett recept för att hantera olika psykiatriska diagnoser. KBT kan ibland också tillskrivas en ytlighet och inte riktigt tillämpbart för andra former av lidande än det som diagnoserna beskriver.

Om KBT i stället förstås som de teorier som det kognitiva och beteendeterapeutiska utgår från går det utmärkt att kika på vilka frågor som helst egentligen, utifrån just dessa perspektiv. Hur förstår vi exempelvis mening utifrån inlärningspsykologin? Kärlek? Ångest?

Under dagen kommer Niklas och Isabel att utgå från sin bok: ” XBT – existentiell beteendeterapi: livet, döden och Skinner”, men det är ingen förutsättning att man ska ha läst boken innan. Vi kommer genom monolog, dialog och övning att ta oss an frågan om livet och hur allt detta tar plats i våra professionella möten.

Föreläsare: Niklas Möller och Isabel Petrini

Niklas Möller är psykolog, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi samt psykoterapeut. Han är verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala och utbildar inom området krigs- och tortyrtrauma samt beteendeanalys på psykolog-, psykoterapeut och steg-1-utbildningar.

Isabel Petrini är psykolog och verksam som klinisk psykolog på Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala. Vid sidan om anställningen på Röda Korset är hon egenföretagare och arbetar främst med utbildning och handledning inom polisen och då inom områdena sexualbrott och brott mot barn och unga.

Plats: Online via Zoom

Tid: 09.00-15.00

Pris: 1 800 kr inklusive moms

Anmäl minst tre personer och få en plats på köpet.
Du faktureras för kursen i samband med kursstart.


9/11 – Compassionfokuserad terapi – CFT

Compassion focused therapy (CFT) (eller Compassionfokuserad terapi som det även kallas) är en relativt ny, integrativ psykoterapimetod. Den baseras på inlärningsteori, affektteori, evolutionsteori, anknytningsteori, affektiv neurovetenskap och buddhistisk psykologi.

Metoden har utvecklats de senaste 20 åren av prof. Paul Gilbert och Compassionate Mind Foundation i England.

Under kursdagen kommer vi att gå igenom grunderna för CFT; den teoretiska kunskap som behövs för att börja integrera terapin i ditt arbete och med dig själv. Teori kommer blandas med upplevelsebaserade övningar.

Föreläsare: Jernett Karensen

Jernett Karensen är leg. Psykolog utbildad vid Köpenhamns universitet i KBT. Hon är en av de första svenskarna att utbilda sig vid Derby Universitets 1-åriga utbildning i Compassionfokuserad terapi under ledning av Paul Gilbert (60 ECTS).

Jernett har varit aktiv i att upprätta den Svenska föreningen för Compassionfokuserad terapi och sitter numera i dess styrelse. Hon är en av huvudlärarna på CFTinstitutets 1-åriga utbildning. Under många år har hon även föreläst och handlett på den 1-åriga CFT-utbildningen vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon har även föreläst om CFT på psykologprogrammet i Lund.

Plats: Online via Zoom

Tid: 09.00-15.00

Pris: 1 800 kr inklusive moms

Anmäl minst tre personer och få en plats på köpet.
Du faktureras för kursen i samband med kursstart.


24/11 – Internetbehandling med KBT – IKBT

Under denna dag får du lära dig vad IKBT – internetbaserad kognitiv beteendeterapi är och hur ett behandlingsprogram kan se ut.

Du får grundläggande kunskaper i hur IKBT bedrivs, hur forskningsstödet för IKBT ser ut och hur vårdflöden och behandlarrollen i internetbehandling kan se ut.

Du får även ökad kunskap om färdigheter i textkommunikation i internetbehandling samt grundläggande kunskaper i videobehandling och forskningsstödet bakom denna metod.

Föreläsare: Louise Serenhov

Louise arbetar på Psykologpartners (ett psykologkonsultföretag som erbjuder spetskompetens inom evidensbaserad psykologi) med klinisk och digital psykologi. Hon har erfarenhet av att jobba med digitala behandlingsplattformar, skapandet av digitala behandlingsprogram och digitalisering samt har en bakgrund inom teknik. Louise utbildar kontinuerligt vårdpersonal inom privat och offentlig sektor inom området psykologisk behandling på distans.

Plats: Online via Zoom

Tid: 09.00-15.00

Pris: 1 800 kr inklusive moms

Anmäl minst tre personer och få en plats på köpet.
Du faktureras för kursen i samband med kursstart.

 

 


Pssst! Är du utbildad samtalsterapeut? Passa på att gå med i vårt yrkesnätverk Contar Terapeuterna så går du kostnadsfritt på samtliga temadagar hos oss.

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss eller via digital plattform. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Kalender

  1. Internetbehandling med KBT – IKBT

   24 november -
  2. Kurs i MI – Motiverande samtal

   1 december - 2 december
  3. KBT introduktion

   9 februari - 24 februari
  4. Utbildning KBT-terapeut

   9 mars -
  5. Kurs i Motiverande Samtal

   30 mars - 31 mars
  6. Kurs i ACT

   24 april - 25 april

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram

  Anmäl dig   Fyll i nedan om ett företag, myndighet eller dylikt ska stå för kursavgiften:

   + Öppna
   Samtliga nedan fält är obligatoriska i det fall någon annan bekostar din kurs/utbildning.


   • Jag är införstådd med att detta är en bindande anmälan och att jag, efter att jag fått en deltagarbekräftelse via mail, är garanterad en plats på kursen.
   • Jag är införstådd med att jag, som privatperson, har rätt att åberopa ångerrätten för denna kurs, i enlighet med konsumentköpslagen. För att nyttja min rätt meddelar jag detta skriftligt till info@contar inom 14 dagar efter det att jag skickat in min kursanmälan.
   • Jag är införstådd med och ger mitt samtycke till att Contar sparar mina personuppgifter som stöd i syfte att komma i kontakt med mig gällande kursinformation och erbjudanden.

   ×