Medarbetare

På Contar engageras ett stort antal medarbetare, föreläsare och terapeuter. Nedan finns en presentation av flertalet.

Susanne Gidefeldt – Leg. Psykoterapeut och socionom

Susanne Gidefeldt är socionom, medicine magister, leg. psykoterapeut. Den psykoterapeutiska inriktningen är KBT. Susanne är dessutom psykodynamiskt utbildad. Hon har lång erfarenhet av arbete inom första linjens psykiatri, både på vårdcentral och inom privat verksamhet. Susanne har en bred erfarenhet av att arbeta med ångestbehandling, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depressionsbehandling, sömnstörningar, stress/utmattning, smärta och kriser. Susanne har också arbetat med gravida... Läs mer

Ronnie Salo – Lärare, Leg. Psykolog och Leg. Psykoterapeut

Ronnie Salo är enhetschef på mottagningen för vuxna på Stockholms Centrum för Ätstörningar. Han har lång erfarenhet av behandlings- och utredningsarbete och har tidigare arbetat på universitetssjukhuset i Umeå och på MHE-Kliniken i Mora med anorexi- och bulimipatienter. Hos Contar arbetar Ronnie som föreläsare inom området ätstörningar och personlighetssyndrom. Läs mer

Jonas Arlert – Lärare, Leg. Psykoterapeut, Handledare

Jonas är legitimerad psykoterapeut med inriktning familjeterapi samt handledare och sociolog. Jonas är även utbildad inom EMDR. Han har lång erfarenhet med arbete som familjerådgivare och har arbetat under en längre tid inom BUP. Hos Contar arbetar Jonas som lärare framförallt på Contars KBT terapeut utbildning (steg 1).  I övrigt finns Jonas hos Psykoterapigruppen Orion. Läs mer

Lina Strömberg – leg. Psykoterapeut och Socionom

Lina Strömberg är Socionom, M.A, leg. psykoterapeut. Hon driver idag en KBT-mottagning och har länge arbetat med behandling inom specialistpsykiatrin och har erfarenhet av att arbeta med ångest, depression, posttraumatisk stressyndrom, samt personlighetsstörningar. Har under flera år arbetat med dialektisk beteendeterapi (DBT). Har utbildning i ACT samt i prolonged exposure (PE) vilket är en behandlingsform för personer med posttraumatisk stressyndrom... Läs mer

Jenny Werbes – Auktoriserad redovisningskonsult

Jenny Werbes är auktoriserad redovisningskonsult och arbetar med Contars ekonomi. Jenny jobbar på redovisningsbyrån Centera Outsourcing. Läs mer

Anna-Britta Backhans – leg. psykoterapeut, handledare och socionom

Anna-Britta Backhans är socionom, leg. psykoterapeut och handledare. Hon arbetar med i huvudsak KBT med inslag av Schematerapi och ACT. För Anna-Britta är terapirelationen mycket viktig och ska präglas av värme, empati och samverkan. Läs mer

Teresa Arellano – leg. psykolog, leg. psykoterapeut

  Teresa Arellano är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i KBT. Hon är klinisk psykolog som har arbetat i direkt klient arbete i drygt 33 år. Har varit verksam psykolog i olika arbetsområde. Hon har utbildad och handlett några generationer KBT terapeuter och psykologer. Hon undervisar och handleder inom psykiatrin, psykosvård, stress och smärtproblematik samt beteendeproblematik hos ungdomar. Hon föreläser för olika utbildningsinstitutioner samt anlitas ofta... Läs mer

Jakob Jonsson – Leg. Psykolog

Jakob är legitimerad psykolog och arbetar på Sustainable Interaction. Sedan 1992 har han arbetat med både forskning och behandling av spelberoende. Jakob är behandlingsexpert. Han har behandlat och utbildat spelare och deras anhöriga i spelberoende vid Beroendecentrum i Stockholm samt vid sin privatpraktik. Jakob är en av forskarna i professor Sten Rönnberg's forskningsgrupp som genomförde en prevalensstudie 1997-1998.... Läs mer

Mathias Edström – IT-ansvarig

Mathias arbetar med teknisk support till Contar. Läs mer

Anita af Ekenstam – Leg. psykoterapeut, Handledare

Jag arbetar framför allt med kognitiva och beteendeterapeutiska metoder, KBT, och är legitimerad psykoterapeut i den metoden. Min grundutbildning är socionomexamen och efter den har jag erfarenhet från arbete med missbruk (10 år) och psykiatri (15 år). Sedan 2002 har jag arbetat som Psykoterapeut och handledare privat. Förutom min utbildning i KBT, har jag även psykoterapiutbildning... Läs mer

Marie Holmegard – VD, KBT terapeut samt Par- & Familjeterapeut

Marie Holmegard Marie Holmegard är VD i bolaget. Hon är utbildad KBT terapeut (steg 1) samt Par- & Familjeterapeut (steg 1) och är även utbildad Coach. Marie har även förkovrat sig inom ACT (acceptance and commitment therapy), MI (motiverande samtal), Anhörig- och beroendeområdet. Läs mer

Jessica Wester – Kontors- och konferensvärd

Jessica Wester är kontor och konferensvärd här på Contar. Hon är utbildad inom estetik och har tidigare arbetat inom olika serviceyrken. Här på Contar är hon spindeln i nätet där hon sköter det mesta av våra lokaler, förbereder det praktiska och ser till att du trivs och får en så bra upplevelse som möjligt. Läs mer

Ulrika Axiö – leg psykoterapeut, socionom, medicine magister

Ulrika Axiö är socionom och leg psykoterapeut med inriktning KBT samt medicine magister. Har arbetat kliniskt inom primärvård sedan 10 år och arbetar främst med depression, olika ångesttillstånd samt stressproblematik. Är verksam som psykoterapeut på Liljeholmens vårdcentral samt på egen mottagning, individuellt och med par. Arbetar med både kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker samt med inslag av mindfulness. Hos Contar arbetar... Läs mer

Gabriella Svanberg – Leg. psykolog, specialist i neuropsykologi

Gabriella har 20 års erfarenhet av arbete inom psykiatri, LVM vård (missbruk), utrednings- och behandlingsarbete inom LVU och HVB hem samt från jobb inom företagshälsovård. Hon är just nu aktuell med sin publicerade artikel i "The Journal of Substance abuse and Rehabilitation" där hon skapat ett behandlingsprogram enligt mindfulnessbaserade Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för missbruk. Gruppbehandlingen på sju... Läs mer

Liselott Adsjö – Kundansvarig, KBT terapeut samt Par- & Familjeterapeut (steg 1)

liselott_adsjo2Hos Contar arbetar Liselott som kundansvarig. Hon är utbildad KBT terapeut med specialkompetens inom anhörig- och beroendeterapi samt Par- & Familjeterapeut (Steg 1). Dessutom är hon utbildad Coach och Cert. Handledare i Sorgbearbetning vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Liselott är även utbildad inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Motiverande Samtal (MI) samt Extended DISC. Läs mer

Torbjörn Löf – Handledare och Leg.Psykoterapeut

Torbjörn har varit verksam i sin praktik sen 1990. Under den tiden har han arbetat med olika målgrupper. Under 1990-talet mycket med fokus på anhörig- och beroendeproblematik i grupp som individuellt. Legitimeringar och utbildningar:  Leg psykoterapeut med kognitiv inriktning  Auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade psykoterapier  Diplomerad 4 årig Gestaltterapeututbildning  Utbildad som alk- & drogterapeut Läs mer

Sten Edenhag – Lärare och Samtalsterapeut

Jag är diplomerad samtalsterapeut steg 1 med kognitiv inriktning. Mitt specialområde är alkohol och andra droger samt anhörigfrågor. Ursprungligen kommer jag från det lilla brukssamhället Hofors i Gästrikland. Från en officersexamen på 70-talet, via tjänstgöring som FN-observatör i Mellanöstern och Afrika och ett antal år inom det privata näringslivet arbetar jag i dag i Försvarsmakten med drogpreventiv verksamhet. Jag... Läs mer

Jaana Zaino – Beteendevetare, Kognitiv samtalsterapeut, adjunkt, pedagog

jaana_zaino Jag arbetar som lärare i Contars grundläggande psykoterapiutbildning sedan hösten 2012.  Jag har en förskolelärare- samt en beteendevetenskaplig utbildning i grunden och har en fil kand i psykologi. Är utbildad kognitiv steg-1 terapeut och har arbetat med kognitiva samtal sedan 2003. Jag arbetar utifrån en bred kognitiv bas inklusive den tredje vågens kognitiva metoder. Har även gått utbildningen i... Läs mer

Anette Iversen-Ouzounis – Huvudlärare & Samtalsterapeut

Anette Iversen-Ouzounis arbetar som huvudlärare hos Contar. Hon är även en av delägarna och styrelseledamot i bolaget. Anette är utbildad kognitiv samtalsterapeut och har drygt 15 års klinisk erfarenhet. Specialkompetens inom beroendefrågor. Utbildad Existentiell Coach från SEPT. Coach med specialkompetens företag. Tidigare lång erfarenhet inom projektledning och styrning i svenskt näringsliv. 15 års erfarenhet av ledarskap och ledarskapsutbildningar... Läs mer

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö


Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram