Medarbetare

På Contar engageras ett stort antal medarbetare, föreläsare och terapeuter. Nedan finns en presentation av flertalet.

Vida Langroudi – Leg. Psykoterapeut

Mitt namn är Vida Langroudi och arbetar som leg. Psykoterapeut på S:t Lukas sedan en tid tillbaka. Min terapeutiska utbildning/metod baseras i första hand på KBT men jag har även en basutbildning med relationell inriktning och också utbildning inom ACT; schematerapi och Prolonged Exposure (PE). Jag har långvarig erfarenhet inom psykiatrivård, VC samt andra områden i vården. Förutom individuell behandling... Läs mer

Mathias Edström – IT-ansvarig

Mathias arbetar med teknisk support till Contar. Läs mer

Elin Lundberg – Leg. Psykoterapeut och Familjeterapeut

Elin är legitimerad psykoterapeut, socionom, familjeterapeut och har en grundutbildning i pedagogik. Hon har arbetat som familjebehandlare och kurator på Sävja familjeenhet och ungdomsmottagning i Uppsala sedan 2003 tom sep 2017 och mött hundratals barn, ungdomar och föräldrar med olika bekymmer. Ofta har det handlat om nedstämdhet, ångest och konflikter i familjen. Under åren har hon vidareutbildat sig inom systemisk... Läs mer

Marie Holmegard – VD, KBT terapeut samt Par- & Familjeterapeut

Marie Holmegard Marie Holmegard är VD i bolaget. Hon är utbildad KBT terapeut (steg 1) samt Par- & Familjeterapeut (steg 1) och är även utbildad Coach. Marie har även förkovrat sig inom ACT (acceptance and commitment therapy), MI (motiverande samtal), Anhörig- och beroendeområdet. Läs mer

Jakob Jonsson – Leg. Psykolog

Jakob är legitimerad psykolog och arbetar på Sustainable Interaction. Sedan 1992 har han arbetat med både forskning och behandling av spelberoende. Jakob är behandlingsexpert. Han har behandlat och utbildat spelare och deras anhöriga i spelberoende vid Beroendecentrum i Stockholm samt vid sin privatpraktik. Jakob är en av forskarna i professor Sten Rönnberg's forskningsgrupp som genomförde en prevalensstudie 1997-1998.... Läs mer

Ronnie Salo – Lärare, Leg. Psykolog och Leg. Psykoterapeut

Ronnie Salo har lång erfarenhet som enhetschef på mottagningen för vuxna på Stockholms Centrum för Ätstörningar. Han har arbetat med behandlings- och utredningsarbete och har tidigare varit på universitetssjukhuset i Umeå och på MHE-Kliniken i Mora med anorexi- och bulimipatienter. Hos Contar arbetar Ronnie som föreläsare och gruppterapeut. Läs mer

Gabriella Svanberg – Leg. psykolog, specialist i neuropsykologi

Gabriella har 20 års erfarenhet av arbete inom psykiatri, LVM vård (missbruk), utrednings- och behandlingsarbete inom LVU och HVB hem samt från jobb inom företagshälsovård. Hon är just nu aktuell med sin publicerade artikel i "The Journal of Substance abuse and Rehabilitation" där hon skapat ett behandlingsprogram enligt mindfulnessbaserade Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för missbruk. Gruppbehandlingen på sju... Läs mer

Anna-Britta Backhans – leg. psykoterapeut, handledare och socionom

Anna-Britta Backhans är socionom, leg. psykoterapeut och handledare. Hon arbetar med i huvudsak KBT med inslag av Schematerapi och ACT. För Anna-Britta är terapirelationen mycket viktig och ska präglas av värme, empati och samverkan. Läs mer

Henrik Josephson – Utbildningsansvarig, Med Dr, leg psykolog, leg psykoterapeut

Henrik Josephson är medicine doktor, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut samt medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Hos Contar arbetar Henrik som utbildningsansvarig, examinator och föreläsare. Henrik har många års praktisk erfarenhet av arbete med motiverande samtal (MI), kognitiv beteendeterapi (KBT) och återfallsprevention. Bland annat som psykolog vid Beroendecentrum Stockholm och som lärare och handledare på psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet.... Läs mer

Lina Strömberg – leg. Psykoterapeut och Socionom

Lina är socionom Leg. Psykoterapeut/KBT samt Medicine Magister. Hon jobbar idag framförallt med DBT (dialektisk beteendeterapi), trauma samt med gruppterapier utifrån ACT (Acceptance and committment therapy). Lina har både en anställning inom specialist psykiatrin samt jobbar privat. På Contar har Lina jobbat med gruppterapi och handledning. Gruppterapin på Contar kommer att utgå från ACT med inslag av CFT (Compassionfokuserad terapi) Läs mer

Jenny Werbes – Auktoriserad redovisningskonsult

Jenny Werbes är auktoriserad redovisningskonsult och arbetar med Contars ekonomi. Jenny jobbar på redovisningsbyrån Centera Outsourcing. Läs mer

Lisen Rehnlund Magnevill – Verksamhetsutvecklare och KBT-terapeut

På Contar arbetar Lisen som verksamhetsutvecklare. Hon har en bakgrund som projektledare, avdelningsansvarig och systemtestare inom lön- och personalområdet och även som verksamhetsledare i ideell sektor för arbete mot psykisk ohälsa. Lisen arbetar på Contar för att stödja verksamheten med bland annat system- och rutinutveckling samt marknadsföring. Lisen är också KBT-terapeut på steg 1-nivå. Läs mer

Jaana Zaino – Beteendevetare, Kognitiv samtalsterapeut, adjunkt, pedagog

jaana_zaino Jag arbetar som lärare i Contars grundläggande psykoterapiutbildning sedan hösten 2012.  Jag har en förskolelärare- samt en beteendevetenskaplig utbildning i grunden och har en fil kand i psykologi. Är utbildad kognitiv steg-1 terapeut och har arbetat med kognitiva samtal sedan 2003. Jag arbetar utifrån en bred kognitiv bas inklusive den tredje vågens kognitiva metoder. Har även gått utbildningen i... Läs mer

Susanne Andréason – Leg. Psykoterapeut och socionom

Susanne Andréason är socionom, medicine magister, leg. psykoterapeut. Den psykoterapeutiska inriktningen är KBT. Susanne är dessutom psykodynamiskt utbildad. Hon har lång erfarenhet av arbete inom första linjens psykiatri och specialist psykiatri samt privat verksamhet. Susanne har en bred erfarenhet av att arbeta bland annat med ångestbehandling, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depressionsbehandling, sömnstörningar, stress/utmattning, tvång, smärta och kriser. Hos Contar arbetar Susanne... Läs mer

Annika Sjölund-Alsberg – Socionom, Leg. Psykoterapeut, Handledare

Annika Sjölund-Alsberg är socionom, leg. psykoterapeut/KBT, medicine magister, handledare och lärare. Hon är verksam på S:t Lukas i Stockholm. Annika har lång klinisk erfarenhet av KBT för depression, olika ångesttillstånd, stress samt förlossningsrädsla. Hon har bland annat varit handledare på basprogrammet på Karolinska Institutet, kvinnokliniker, ASIH, inom skola och socialtjänst. Hon är en av två författare till boken Mod att... Läs mer

Ulrika Axiö – leg psykoterapeut, socionom, medicine magister

Ulrika Axiö är socionom och leg psykoterapeut med inriktning KBT samt medicine magister. Har arbetat kliniskt inom primärvård sedan 10 år och arbetar främst med depression, olika ångesttillstånd samt stressproblematik. Är verksam som psykoterapeut på Liljeholmens vårdcentral samt på egen mottagning, individuellt och med par. Arbetar med både kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker samt med inslag av mindfulness. Hos Contar arbetar... Läs mer

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss, via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Kalender

  1. Kurs i ACT

   13 maj - 14 maj
  2. KBT introduktion

   29 augusti - 13 september
  3. Utbildning KBT-terapeut

   26 september -
  4. Kurs i Motiverande Samtal

   17 oktober - 18 oktober

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram