Peter Svahlstedt – Styrelseordförande

Erfarenhet av kapitalförvaltning och modern portföljhantering. Tidigare Vd för fond- och kapitalförvaltningsbolag. Ansvarig för ett antal stiftelseförvaltningar och över trettio års erfarenhet av aktiemarknaden. Utvärderat kapitalförvaltningen vid bland annat 4:e AP-fonden. Tidigare prognosmakare vid Ekonomistyrningsverket (ESV) och Finansdepartementet. Utbildningsbakgrund som civilekonom med makroekonomisk inriktning. Senare kompletterad med matematikstudier vid Stockholms Universitet och en fil.kand i matematik. Hos Contar är Peter ordförande i bolagsstyrelsen.

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö


Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram