Lina Strömberg – leg. Psykoterapeut och Socionom

Lina Strömberg är Socionom, M.A, leg. psykoterapeut. Hon driver idag en KBT-mottagning och har länge arbetat med behandling inom specialistpsykiatrin och har erfarenhet av att arbeta med ångest, depression, posttraumatisk stressyndrom, samt personlighetsstörningar. Har under flera år arbetat med dialektisk beteendeterapi (DBT). Har utbildning i ACT samt i prolonged exposure (PE) vilket är en behandlingsform för personer med posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Under våren 2017 gick hon även en utbildning i KIBB (kognitiv integrerad behandling för barnmisshandel). Hos Contar arbetar Lina som gruppterapeut. I gruppterapin kommer Lina att utgå från Unified protocol som tillhör tredje vågens KBT.

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö


Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram