Katarina Blume – Leg. Psykolog

Katarina Blume är leg psykolog men arbetar för närvarande som socialpedagog inom socialtjänsten i Norrköpings kommun, med våld i nära relationer. Hon har tidigare arbetat som psykolog inom barn- och ungdoms- respektive vuxenhabilitering. Därefter har hon under många år undervisat inom högskolan, bl.a. i genuspsykologi, utvecklingspsykologi, folkhälsopsykologi, vetenskapsteori och kvalitativ metod. På Contar föreläser Katarina i utvecklingspsykologi och vetenskapsteori.

Telnr: 070-464 78 37
Mail: katarina.blume@contar.se

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö


Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram