Annika Sjölund-Alsberg – Leg. psykoterapeut, socionom, magister i medicin, handledare och lärare

annika_alsberg
Annika Sjölund-Alsberg är socionom, leg.psykoterapeut/KBT, magister i medicin, utbildad handledare och lärare i psykoterapi. Hon är verksam både som psykoterapeut och samordnare på Liljeholmens vårdcentral och i egna företaget Modigare AB. Annika har lång klinisk erfarenhet av KBT för depression, olika ångesttillstånd, stress samt förlossningsrädsla. Hon handleder på basprogrammet på Karolinska Institutet, kvinnokliniker, inom skola och socialtjänst. Hon är en av två författare till boken Mod att föda – föda med mod, (Infobooks Sverige 2010)som är en självhjälpsbok för förlossningsrädda kvinnor.

Hos Contar arbetar Annika som gruppterapeut.

Telnr: 08-462 98 14
Mail: info@contar.se

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö


Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram