Motiverande samtal

Från motstånd till motivation

Vill du lära dig om hur du kan hjälpa andra till utveckling och förändring genom samtalsmetoden motiverande samtal?

Motiverande samtal kallas kort för ”MI” efter engelskans motivational interviewing och är en metod eller samtalsstil för att hjälpa människor att förändra sig på sina egna villkor.

Samtalsstilen används idag generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer, exempelvis kost, alkohol och spel om pengar, samt i andra former av förändringsarbete där man önskar etablera nya vanor.

 

Kom på kurs i motiverande samtal – på plats eller online

Varmt välkommen på en kurs i motiverande samtal hos Contar.

Kursen består av teoretiska genomgångar blandat med praktisk tillämpning av principer och samtalsteknik och vi arbetar i små grupper för att underlätta gruppdiskussion.

Du väljer själv om du vill gå kursen på plats i våra lokaler eller om du vill delta online via vår digitala utbildningsplattform.

 

Vem har nytta av kursen?

Du som arbetar med att leda eller stötta människor genom förändringsprocesser har stor nytta av att kunna principerna i motiverande samtal.

Kanske jobbar du som gruppchef, projektledare eller mentor. Kanske inom vård och omsorg, socialtjänst, skola, psykiatrin eller annat område där du arbetar med människor i utveckling.

 

 

Innehåll

 • Introduktion till Motiverande Samtal
 • Reflektivt lyssnande och klientcentrerade samtalstekniker: BÖRS
 • De fyra MI-processerna: engagera, fokusera, framkalla och planera
 • Identifiera och sätta upp förändringsmål
 • Känna igen och svara på förändringsprat och bibehållandeprat
 • Utveckla motivation, hopp och tillit
 • Integrera och använda MI flexibelt med andra färdigheter och metoder
 • Översiktlig genomgång av forskningsläget runt MI

 

Datum

17 och 18 oktober 2024 kl. 9.00-16.00

 

 

Kostnad

Ordinarie pris: 7 900 kr inklusive moms

Anmäl minst tre personer och få en plats på köpet.

Du får din faktura för kursen i samband med kursstart.

 

Kursplats

Deltagande på denna kurs sker antingen online via vår digitala utbildningsplattform eller på plats hos oss i våra lokaler på Högbergsgatan 30A, Södermalm i Stockholm.

 

Kursledare

Kursledare är Henrik Josephson. Henrik är medicine doktor, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och har en lång erfarenhet av att forska inom och arbeta med motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi och återfallsprevention.

 

 

Har du frågor eller funderingar så kontakta oss gärna på vår email: info@contar.se eller telefon: 070-198 40 40

 


Litteraturtips: Motiverande samtal: Att hjälpa människor till förändring av William R Miller, Stephen Rollnick


 

 

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss, via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Kalender

  1. KBT introduktion

   29 augusti - 13 september
  2. Utbildning KBT-terapeut

   26 september -
  3. XBT – existentiell beteendeterapi

   15 oktober -
  4. Kurs i Motiverande Samtal

   17 oktober - 18 oktober
  5. Kurs i ACT

   14 november - 15 november
  6. Personlighetssyndrom

   21 november -
  7. Anknytning och Relationer

   5 december -

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram

  Anmäl dig


   Fyll i nedan om ett företag, myndighet eller dylikt ska stå för kursavgiften:

   + Öppna

   Samtliga nedan fält är obligatoriska i det fall någon annan bekostar din kurs/utbildning.


   • Jag är införstådd med att detta är en bindande anmälan och att jag, efter att jag fått en deltagarbekräftelse via mail, är garanterad en plats på kursen.

   • Jag är införstådd med att jag, som privatperson, har rätt att åberopa ångerrätten för denna kurs, i enlighet med konsumentköpslagen. För att nyttja min rätt meddelar jag detta skriftligt till info@contar inom 14 dagar efter det att jag skickat in min kursanmälan.

   • Jag är införstådd med och ger mitt samtycke till att Contar sparar mina personuppgifter som stöd i syfte att komma i kontakt med mig gällande kursinformation och erbjudanden.

   ×