Motiverande samtal

Från motstånd till motivation

Har du hört om ”MI” eller ”Motiverande Samtal” förut men vet inte riktigt vad det är?
Vår kunniga kursledare Henrik Josephson reder ut begreppen och förklarar när och hur det kan vara till nytta.

 

Motiverande samtal, kort kallat för ”MI” efter engelskans motivational interviewing, är en teknik för att hjälpa människor att förändra sig på sina egna villkor. Samtalstekniken används idag generellt i rådgivning och behandling som gäller livsstilsrelaterade faktorer som kost, alkohol och spel om pengar samt i andra former av förändringsarbete där man önskar etablera nya vanor.

Du som arbetar med att leda eller stötta människor genom förändringsprocesser har stor nytta av att kunna principerna i motiverande samtal. Kanske jobbar du som gruppchef, projektledare eller mentor, kanske inom vård och omsorg, socialtjänst, skola, psykiatrin eller annat område där du arbetar med människor i utveckling.

Kom på kurs i motiverande samtal – på plats eller online

Vill du lära dig mer om hur du kan hjälpa andra till utveckling genom motiverande samtal? Du kan hos oss gå en grundkurs i MI och en fördjupningskurs i MI. Kurserna består av teoretiska genomgångar blandat med praktisk tillämpning av principer och samtalstekniker och vi arbetar i små grupper för att underlätta gruppdiskussion. Du väljer själv om du vill gå kursen på plats i våra lokaler eller om du vill delta online via vår digitala utbildningsplattform.

Lär dig grunderna i motiverande samtal

Grundkursen i MI vänder sig till dig som är nyfiken på MI och vill lära dig de grundläggande kunskaperna på området. Vi arrangerar kursen med jämna mellanrum och den pågår under två dagar plus en uppföljningsdag.

INNEHÅLL: Utbildningen är utformad så att deltagaren stegvis ges möjlighet att utveckla såväl teoretiska kunskaper som praktisk förmåga att tillämpa metoden.

 • Kort bakgrund och introduktion till MI
 • När är MI användbart
 • Reflektivt lyssnande och klientcentrerade samtalstekniker: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och summeringar
 • Andan i MI: samarbete, acceptans, medkänsla och framkallande
 • Identifiera och sätta upp förändringsmål
 • Känna igen förändringsprat och bibehållandeprat
 • Stärka motivation till förändring genom att framkalla förändringsprat
 • Upprätta förändringsplan och stärka åtagande

DATUM: 11, 12 och 25 oktober 2021 kl 9.00-16.00.

KOSTNAD: 7 900 kr inkl moms

Köper du både grund- och fördjupningskurs i MI samtidigt får du en rabatt om 1 000 kr.
Anmäl tre eller fler personer och få en plats på köpet!

Du faktureras för kursen i samband med kursstart.

KURSPLATS: Deltagande på denna kurs sker antingen online via vår digitala utbildningsplattform eller på plats hos oss i våra lokaler på Högbergsgatan 30A, Södermalm i Stockholm.

KURSLEDARE: Henrik Josephson Med. Dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut

 


Litteraturtips: Motiverande samtal: Att hjälpa människor till förändring av William R Miller, Stephen Rollnick


 

För dig som vill fördjupa dig i motiverande samtal

I vår fördjupningskurs i MI får du som har tidigare erfarenheter av MI lära dig mer och uppdateras i det nyaste inom forskningen och utvecklingen för MI. Vi arrangerar kursen med jämna mellanrum och den pågår under två dagar.

INNEHÅLL:

 • Teoretisk och praktisk fördjupning i de fyra processerna engagera, fokusera, framkalla och planera
 • Svara på förändringsprat så det förstärks
 • Svara på bibehållandprat så det inte förstärks
 • Utveckla hopp och tilltro
 • Integrera och använda MI flexibelt med andra färdigheter och metoder
 • Översiktlig genomgång av forskningsläget runt MI

DATUM: 15 och 16 november 2021 kl 9.00-16.00

KOSTNAD: 7 900 kr inkl moms

Köper du både grund- och fördjupningskurs i MI samtidigt får du dessutom en ytterligare rabatt om 1 000 kr och anmäler du tre eller fler personer får ni en plats på köpet.

Du faktureras för kursen i samband med kursstart.

KURSPLATS: Deltagande på denna kurs sker antingen online via vår digitala utbildningsplattform eller på plats hos oss i våra lokaler på Högbergsgatan 30A, Södermalm i Stockholm.

KURSLEDARE: Henrik Josephson Med. Dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut

 

Har du frågor eller funderingar så kontakta oss gärna på vår email: info@contar.se eller telefon: 08 462 98 14.

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss eller via digital plattform. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram

  Anmäl dig   Fyll i nedan om ett företag, myndighet eller dylikt ska stå för kursavgiften:

   + Öppna
   Samtliga nedan fält är obligatoriska i det fall någon annan bekostar din kurs/utbildning.


   • Jag är införstådd med att detta är en bindande anmälan och att jag, efter att jag fått en deltagarbekräftelse via mail, är garanterad en plats på kursen.
   • Jag är införstådd med att jag, som privatperson, har rätt att åberopa ångerrätten för denna kurs, i enlighet med konsumentköpslagen. För att nyttja min rätt meddelar jag detta skriftligt till info@contar inom 14 dagar efter det att jag skickat in min kursanmälan.
   • Jag är införstådd med och ger mitt samtycke till att Contar sparar mina personuppgifter som stöd i syfte att komma i kontakt med mig gällande kursinformation och erbjudanden.

   ×