ACT

Att acceptera det som är – och hitta nya förhållningssätt

I terapiformen Acceptance and Commitment Therapy, kort kallat ”ACT”, arbetar du för att hitta en acceptans och nya förhållningssätt inför upplevda problem. Du lägger stor vikt vid nuet och en medveten närvaro för att kunna upptäcka vad som händer i kropp och sinne i olika situationer, och uppmärksamma hur detta påverkar dig. Vidare arbetar du för att hitta mer funktionella tanke- och beteendemönster för att handskas med situationen. En återkommande stödfras inom ACT är ”Hjälper det här sättet att tänka/göra mig närmare det slags liv jag vill leva?”.

ACT används bland annat vid:

 • Kronisk smärta
 • Missbruk
 • Ångestproblematik
 • Depression
 • Ätstörningar
 • Parterapi
 • Livsstilscoaching
 • Preventionsträning för stress och psykisk ohälsa på arbetsplatser

ACT kurser

Kom på kurs i ACT!

Contars kurser i ACT vänder sig till dig som vill lära dig mer om denna terapimetod och hur du kan stötta dig själv och andra med hjälp av ACT. Våra kurser erbjuder en mix av teori och praktik och vi arbetar i små grupper för att underlätta gruppdiskussion. Du väljer själv om du vill gå kursen på plats hos oss eller via Zoom.

 

Innehåll

 • Genomgång av grunderna i acceptance and commitment therapy
 • Övningar för psykologisk flexibilitet
 • Vad innebär modellen i praktiken
 • Jobba med praktiska övningar kopplade till ACT-modellen
 • Tala om effekter och neuropsykologiska kopplingar
 • Ihopknytning av förhållningssättet yrkesmässigt och i vardagen

Datum

13 + 14 maj 2024 kl. 9:00-16.00

 

Kostnad

Ordinarie pris: 7 900 kr inkl. moms

Anmäl minst tre personer och få en plats på köpet.
Du faktureras för kursen i samband med kursstart.

 

Kursplats

Deltagande på denna kurs sker antingen online via Zoom eller på plats hos oss i våra lokaler på Högbergsgatan 30A, Södermalm i Stockholm.

 

Kursledare

Kursledare för våra kurser i ACT är Gabriella Svanberg. Gabriella är leg. psykolog och specialist i neuropsykologi och har över 20 års erfarenhet av arbete inom psykiatri, LVM vård (missbruk), utrednings- och behandlingsarbete inom LVU- och HVB-hem samt från jobb inom företagshälsovård.

Gabriella har också skapat ett behandlingsprogram enligt mindfulnessbaserade Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för missbruk. Man utvärderade gruppbehandlingen på sju sessioner och prövade denna vetenskapligt inom statens Institutions Styrelse med god framgång. Vidare implementering pågår. Om detta projekt publicerades en artikel i ”The Journal of Substance abuse and Rehabilitation” som du kan hitta här.

 


Litteraturtips: ACT helt enkelt – en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy av Russ Harris


 

Har du frågor eller funderingar så kontakta oss gärna på vår email: info@contar.se eller telefon: 070-198 40 40.

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss, via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Kalender

  1. Kurs i ACT

   13 maj - 14 maj
  2. KBT introduktion

   29 augusti - 13 september
  3. Utbildning KBT-terapeut

   26 september -
  4. XBT – existentiell beteendeterapi

   15 oktober -
  5. Kurs i Motiverande Samtal

   17 oktober - 18 oktober
  6. Personlighetssyndrom

   21 november -
  7. Anknytning och Relationer

   5 december -

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram

  Anmäl dig


   Fyll i nedan om ett företag, myndighet eller dylikt ska stå för kursavgiften:

   + Öppna

   Samtliga nedan fält är obligatoriska i det fall någon annan bekostar din kurs/utbildning.


   • Jag är införstådd med att detta är en bindande anmälan och att jag, efter att jag fått en deltagarbekräftelse via mail, är garanterad en plats på kursen.

   • Jag är införstådd med att jag, som privatperson, har rätt att åberopa ångerrätten för denna kurs, i enlighet med konsumentköpslagen. För att nyttja min rätt meddelar jag detta skriftligt till info@contar inom 14 dagar efter det att jag skickat in min kursanmälan.

   • Jag är införstådd med och ger mitt samtycke till att Contar sparar mina personuppgifter som stöd i syfte att komma i kontakt med mig gällande kursinformation och erbjudanden.

   ×