ACT


Att acceptera det som är – och hitta nya vägar

I terapiformen Acceptance and Commitment Therapy, kort kallat ”ACT”, arbetar du för att hitta en acceptans och nya förhållningssätt inför upplevda problem. Du lägger stor vikt vid nuet och en medveten närvaro för att kunna upptäcka vad som händer i kropp och sinne i olika situationer, och uppmärksamma hur detta påverkar dig. Vidare arbetar du för att hitta mer funktionella tanke- och beteendemönster för att handskas med situationen. En återkommande stödfras inom ACT är ”Hjälper det här sättet att tänka/göra mig närmare det slags liv jag vill leva?”.

act

Användningsområden

ACT är en utvecklingsgren av den kognitiva beteendeterapin (KBT). Likt KBT-n är ACT evidensbaserad och har visat på mycket goda resultat vid olika typer av behandling som exempelvis vid kronisk smärta, missbruk och depression. Man arbetar med ACT även vid andra former av tillstånd där man fastnat i rigida och dysfunktionella tankebanor och beteendemönster. Man använder därför ACT flitigt också vid olika slags ångesttillstånd, ätstörningar, stressrelaterad ohälsa samt inom parterapi, livsstilscoaching och preventionsträning för stress och psykisk ohälsa på arbetsplatser.

Contars kurser i ACT vänder sig till dig som vill lära dig mer om denna terapimetod och hur du kan stötta dig själv och andra med hjälp av ACT. Våra kurser erbjuder en mix av teori och praktik och vi arbetar i små grupper för att underlätta gruppdiskussion. Du väljer själv om du vill gå kursen på plats i våra lokaler eller online via vår digitala utbildningsplattform.

 


Grund- och fördjupningskurser hos oss

GRUNDKURS I ACT

Vi erbjuder dig en grundkurs i ACT där du lär dig de basala färdigheterna och får öva på ett antal av dem. Till dessa hör bland andra medveten närvaro, acceptans och defusion – att se tankar för vad de är – bara tankar – och sedan välja handling utifrån värderingar.

Datum: 4 och 5 oktober 2021 kl 9:00-16.00

Kostnad: 7 900 kr inkl. moms

Köper du både grund- och fördjupningskurs i ACT samtidigt får du en rabatt om 1 000 kr. Anmäler du dessutom tre eller fler personer får ni en plats på köpet.

Du faktureras för kursen i samband med kursstart.

Kursplats: Deltagande på denna kurs sker antingen online via vår digitala utbildningsplattform eller på plats hos oss i våra lokaler på Högbergsgatan 30A, Södermalm i Stockholm

 


Litteraturtips: ACT helt enkelt – en introduktion till Acceptance and Commitment Therapy av Russ Harris


 

FÖRDJUPNINGSKURS I ACT

Vi erbjuder också en fördjupningskurs i ACT för dig som redan har de grundläggande kunskaperna och vill öva mer praktiskt genom rollspel och gruppövningar.

Datum: 29 och 30 november 2021 kl 9:00-16:00

Kostnad: 7 900 kr inkl. moms

Köper du både grund- och fördjupningskurs i ACT samtidigt får du dessutom en ytterligare rabatt om 1 000 kr och anmäler du tre eller fler personer får ni en plats på köpet.

Du faktureras för kursen i samband med kursstart.

Kursplats: Deltagande på denna kurs sker antingen online via vår digitala utbildningsplattform eller på plats hos oss i våra lokaler på Högbergsgatan 30A, Södermalm i Stockholm.

 


ACT_Gabriella_Svanberg

Kursledare: Gabriella Svanberg
Gabriella är leg. psykolog och specialist i neuropsykologi och har över 20 års erfarenhet av arbete inom psykiatri, LVM vård (missbruk), utrednings- och behandlingsarbete inom LVU- och HVB-hem samt från jobb inom företagshälsovård.

Gabriella har också skapat ett behandlingsprogram enligt mindfulnessbaserade Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för missbruk. Man utvärderade gruppbehandlingen på sju sessioner och prövade denna vetenskapligt inom statens Institutions Styrelse med god framgång. Vidare implementering pågår. Om detta projekt publicerades en artikel i ”The Journal of Substance abuse and Rehabilitation” som du kan hitta här.

 

 

Har du frågor eller funderingar så kontakta oss gärna på vår email: info@contar.se eller telefon: 08 462 98 14.

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss eller via digital plattform. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram

  Anmäl dig   Fyll i nedan om ett företag, myndighet eller dylikt ska stå för kursavgiften:

   + Öppna
   Samtliga nedan fält är obligatoriska i det fall någon annan bekostar din kurs/utbildning.


   • Jag är införstådd med att detta är en bindande anmälan och att jag, efter att jag fått en deltagarbekräftelse via mail, är garanterad en plats på kursen.
   • Jag är införstådd med att jag, som privatperson, har rätt att åberopa ångerrätten för denna kurs, i enlighet med konsumentköpslagen. För att nyttja min rätt meddelar jag detta skriftligt till info@contar inom 14 dagar efter det att jag skickat in min kursanmälan.
   • Jag är införstådd med och ger mitt samtycke till att Contar sparar mina personuppgifter som stöd i syfte att komma i kontakt med mig gällande kursinformation och erbjudanden.

   ×