Kurs i Anknytning ur ett systemiskt perspektiv

En endagskurs med fokus på anknytning och mentalisering.

Med utgångspunkt i anknytningsteori och begreppet mentalisering berättar Elin Lundberg under en heldag om hur vi kan arbeta systemiskt i familjer och med par utifrån ett anknytningsperspektiv.

Vi går igenom grunderna i anknytningsteorin med fokus på hur den kan förmedlas på ett upplevelsebaserat och begripligt sätt till barn, ungdomar och vuxna. Stor tonvikt på psykoedukation och metaforer. Deltagarna får prova på Elins sätt att ge kunskap och arbeta med anknytningsteori som grund.


Kursinformation:

Anknytning kan beskrivas som bandet mellan barnet och en eller flera föräldrar/vuxna. Under våra första år så anpassar vi oss till våra föräldrar eller andra omsorgspersoner, för att få ut så mycket närhet och trygghet som möjligt. De strategier vi lär oss som små barn lever sedan kvar i oss som omedvetna relationsmönster, och de kan ibland ställa till det för oss när vi är vuxna. Om du har svårigheter med närhet, avstånd, vill du fly ifrån relationer eller blir du klängig mot din partner, så kan det vara dina relationsmönster som spökar.

Att mentalisera innebär att kunna förstå och ha kontakt med sina egna tankar och känslor, och samtidigt kunna förstå en annan persons tankar och känslor. Det låter svårt, men oftast gör vi precis så här i våra relationer och kontakter med andra. Det som kan ställa till det för oss är stress, som ofta gör att vi tappar förmågan att mentalisera. Då kanske vi inte har kontakt med våra känslor och/eller tankar, eller vi tappar kontakten med den vi möter. I dessa situationer blir det lätt bråk, hårda ord och en upplevelse av att jag själv eller andra är obegripliga och konstiga. Genom kunskap om mentalisering är det lättare att känna igen sådana situationer, och då kunna handla på ett nytt sätt.
 

Kursledare

Elin Lundberg – Leg. psykoterapeut (KBT) samt familjeterapeut och socionom. Hon har arbetat som familjebehandlare och kurator under många år på en familjeenhet och ungdomsmottagning i Uppsala där hon mött hundratals barn, ungdomar och föräldrar med olika bekymmer.

Elin har under vägs vidareutbildat sig inom systemisk teori, barnsamtal, motiverande samtal, mäns våld mot kvinnor, anknytning och mentalisering samt sex och samlevnad och affektfokuserat psykoterapi.


Datum, omfång och plats

Det är en endagskurs och ges hösten 2019. Den pågår mellan klockan 9:00 och 16:00 i Contars lokaler på centrala Södermalm i Stockholm.

Pris

3950 kr inklusive moms.


Anmälan

Anmälan, som är bindande, kan ske direkt via mail: info@contar.se eller telefon: 08- 462 98 14.

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss, via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Kalender

  1. Kurs i ACT

   13 maj - 14 maj
  2. KBT introduktion

   29 augusti - 13 september
  3. Utbildning KBT-terapeut

   26 september -
  4. Kurs i Motiverande Samtal

   17 oktober - 18 oktober

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram