KBT grundkurs

En grundkurs i KBT med existentiella perspektiv

Vår grundkurs i KBT ger dig en introduktion och orientering i viktiga områden inom kognitiv beteendeterapi, psykologi och existentiella perspektiv i terapi. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av KBT och psykologi och kanske även arbetar med att stötta människor i förändringsprocesser. Du får här viktiga verktyg som du har nytta av i mötet med människor, i din profession så väl som till vardags.

Online eller på plats

Kursen är en mix av teori och praktik och vi arbetar i små klasser för att underlätta gruppdiskussion. Under sex dagar fördelade på tre veckor ses vi för föreläsningar och för att reflektera tillsammans. Mellan kursdagarna arbetar du självständigt med litteraturstudier och studieuppgifter. Kursen erbjuds som en hybridutbildning, där du väljer om du vill delta online eller på plats.

Vill du arbeta med KBT?

Grundkursen i KBT utgör även starten på vår grundläggande psykoterapiutbildning till KBT-terapeut. Utbildningen till KBT-terapeut är för dig som vill arbeta med klienter i terapi och behandling. Du kan därför med fördel prova på om KBT och Contar som skola är något för dig genom att gå grundkursen i KBT och senare besluta om du vill fortsätta med vår tvååriga utbildning till KBT-terapeut.

 


Innehåll grundkurs i KBT

 • Introduktion till kognitivt förhållningssätt och den kognitiva modellen
 • Psykologins historia och utveckling
 • Introduktion till inlärningspsykologi
 • Genomgång av den kognitiva triaden och hur en kognitiv terapisession är uppbyggd
 • Introduktion till anknytningsteori
 • Genomgång av terapeutiskt förhållningssätt och existentiellt perspektiv i terapi

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ingår ej i kursavgiften.

Datum

8, 9, 15, 16, 22, 23 september 2022

Kostnad

10 900 kr inkl. moms.

Du faktureras för kursen i samband med kursstart. Anmäl tre eller fler personer och få en plats på köpet. 

Om du gått grundkursen i KBT och sedan påbörjar utbildningen till KBT-terapeut inom 18 månader dras kostnaden för grundkursen av från första kursen i utbildningen till KBT-terapeut.

Kursplats

Du kan gå grundkursen i KBT online och även (i den mån det är möjligt utifrån rådande restriktioner) på plats i våra lokaler på centrala Södermalm i Stockholm.

 


Några ord från andra…

Vi vet att nya kunskaper ger nya möjligheter och många av våra deltagare upplever det berikande både på ett professionellt och ett personligt plan att studera hos oss. Vill du läsa mer om vad våra tidigare elever tycker om oss kan du göra det bland annat på Utbildning.se

Har du frågor eller funderingar så kontakta oss! Email: info@contar.se & telefon: 08 462 98 14.

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss eller via digital plattform. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Kalender

  1. Grundkurs KBT

   8 september - 23 september
  2. Utbildning till KBT-terapeut

   6 oktober -
  3. Samtalsgrupp – När vuxna barn gör slut

   17 oktober - 14 november
  4. Utbildning i Familjeterapi

   27 oktober - 12 maj
  5. Kurs i Motiverande Samtal

   7 november - 8 november
  6. Kurs i ACT

   21 november - 22 november

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram

  Anmäl dig   Fyll i nedan om ett företag, myndighet eller dylikt ska stå för kursavgiften:

   + Öppna
   Samtliga nedan fält är obligatoriska i det fall någon annan bekostar din kurs/utbildning.


   • Jag är införstådd med att detta är en bindande anmälan och att jag, efter att jag fått en deltagarbekräftelse via mail, är garanterad en plats på kursen.
   • Jag är införstådd med att jag, som privatperson, har rätt att åberopa ångerrätten för denna kurs, i enlighet med konsumentköpslagen. För att nyttja min rätt meddelar jag detta skriftligt till info@contar inom 14 dagar efter det att jag skickat in min kursanmälan.
   • Jag är införstådd med och ger mitt samtycke till att Contar sparar mina personuppgifter som stöd i syfte att komma i kontakt med mig gällande kursinformation och erbjudanden.

   ×