DIPLOMUTBILDNING Existentiella samtal och coaching

existentiell coach

Existentiell fördjupning
för dig som har samtalet som yrke

Vem är jag? Vad vill jag? Vad är mening?

Existentiella samtal och coaching har sina rötter i existentiell filosofi och psykologi. Sedan antiken har filosoferna undersökt ämnen som är lika aktuella idag som då: Vad är det att vara människa? Hur är det att leva i relation till andra? Och hur kan man hantera sin frihet och alla sina valmöjligheter?

Existentiella samtal är viktiga i vår tid eftersom de inte i första hand är målinriktade utan snarare utforskar människans unika situation med inspiration från filosofin. Samtalet sker i dialog med klientens fråga i fokus och ger möjlighet att vidga sin syn på vad det är att vara människa. Det kan handla om en aktuell livsfråga – arbete, kärlek, val, ansvar – eller om mänskliga grundvillkor som döden och meningen.

EXISTENTIELL COACHING I VÄRLDEN

Existentiell coaching finns förutom i Sverige i Europa, Kanada, Latinamerika, Afrika och Asien. Viktiga företrädare är Ernesto Spinelli, Alfried Längle och Emmy van Deurzen. I London på NSPC, New School of Psychotherapy and Counselling går det också ta en master i existentiell coaching.

UTBILDNINGENS MÅL

Utbildningen Existentiell coaching är ett första steg på en vidareutbildning för dig som redan har ett samtalsyrke och som vill komplettera med ett existentiellt perspektiv. Kanske vill du använda kunskaperna i din nuvarande yrkesroll, eller så tänker du dig en framtid där du mer specifikt ägnar dig åt olika former av existentiella samtal. Målet för utbildningen är att ge dig en fördjupad kompetens att möta människor i svårigheter och dilemman av existentiell art.

Den första terminen ägnar vi oss åt filosofi och självreflektion. Du får en introduktion till de viktigaste filosoferna och den existentiella människosynens mest centrala begrepp. Du får också lära dig den speciella samtalsmetodik som vi arbetar med, den fenomenologiska. I samarbete med en annan deltagare får du använda dina nya kunskaper i relation till dig själv. Den andra terminen har du dina första utbildningsklienter, får mer existentiell samtals- och coachingmetodik och handledning med filosofisk fördjupning.

 

VAD ÄR EXISTENTIELLA SAMTAL OCH COACHING

Här kan du läsa en längre text om de
existentiella samtalens rötter och praktik.

UPPLÄGG

Utbildningen omfattar föreläsningar, workshops, enskilda, par- och gruppövningar med fokus på personlig och professionell utveckling, litteraturstudier och skrivuppgifter. Deltagarna kommer också att ha utbildningsklienter och få handledning med filosofisk fördjupning.

TERMIN FÖR TERMIN

Den första terminen, består av studier i existentiell filosofi och psykologi och existentiell samtalsmetodik med fokus på förståelse av sitt eget vara i världen. Deltagarna kommer också att coacha varandra.

Den andra terminen, är inriktad på det professionella hantverket. Du får en fördjupning i samtalsmetodik och existentiell coachingteknik. Under den här terminen har deltagarna också externa utbildningsklienter och grupphandledning med filosofisk fördjupning.

Utbildningen innehåller också skrivuppgifter. Den första terminen kommer deltagarna att få utforska sig själva i relation till den existentiella filosofin, psykologin och coachingen. Den andra terminen utgår vi från klientarbetet. Hur kan samtalen förstås med hjälp av existentiell filosofi, psykologi och coaching?

LITTERATUR

Kurslitteraturen består av existentiell filosofi, psykologi och coaching, både böcker och specialskrivet kursmaterial.

EXAMEN

För att deltagarna ska få ut sitt diplom ska de ha varit närvarande vid alla kursdagarna (det går att vara borta någon gång och då kompensera med en skriftlig rapport). Deltagarna ska också ha haft två utbildningsklienter som de träffat minst 6 gånger (1 inledande gång och 5 samtal). De ska också vara godkända på handledningen och på sina texter.

KOSTNAD

36 800 kr + moms. Betalas mot faktura i samband med kursstart. Efter individuell ansökan kan summan delas upp på hösttermin och vårtermin.

KOMPETENSKRAV

Eftersom utbildningen i existentiella samtal och coaching är en vidareutbildning bör deltagarna redan ha professionell erfarenhet av samtal. Det innebär att den som söker till utbildningen behöver antingen ha en grundutbildning där det ingår samtal och/eller arbetslivserfarenhet i ett yrke där samtalet är centralt.

CERTIFIERING

Den som gått utbildningen får ett diplom och kan sedan gå vidare på certifieringsprogrammet och därmed bli certifierad existentiell coach.
Certifieringen består av fortsatt klientarbete och handledning med filosofisk fördjupning.

INFORMATION

Ta kontakt med kursledarna för mer information. Se nedan.

ANMÄLAN

Anmäl dig till info@contar.se.  Ange EXCOvt20, namn, adress, mail och mobil. Infoga ett enkelt cv med utbildning och yrkeserfarenhet av samtal.

KURSLEDARE

Ann Lagerström, certifierad existentiell coach, existentiell vägledare,  fil. mag., ledarskapskonsult, handledare, mindfulnessinstruktör. Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och SEPT.
KONTAKT ann@existentiellt.nu | 070 5562556

 

 

Annalena Sund Aillet, certifierad existentiell coach,  leg. psykolog,  leg. psykoterapeut, handledare och  lärare i psykoterapi, mindfulnesslärare. Studerat existentiell filosofi och psykologi på Södertörns högskola och SEPT.
KONTAKT annalena@existentiellt.nu | 072 3099979

 

 

SNABBFAKTA

VAD
Vidareutbildning i existentiella samtal och coaching för dig som har ett samtalsyrke.

HUR
Två terminer, totalt 10 utbildningsdagar plus en uppföljningsdag efter cirka tre månader.
Föreläsningar, workshops, litteraturstudier, utbildningsklienter och handledning.

VAR
Rödabergsgatan 3, 113 33 Stockholm

VILL DU VETA MER
Hör av dig till kursledarna.

SAMARBETE
Kursen görs i samarbete med Existentiellt Forum

 

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Med vänliga hälsningar
  Liselott Adsjö, Kundansvarig

  Liselott Adsjö

  Kalender

  1. Utbildning KBT-terapeut

   1 oktober -
  2. Grundkurs ACT

   22 oktober - 23 oktober
  3. Hemuppgifter – viktigt men ibland knepigt

   23 november -
  4. Fördjupningskurs ACT

   26 november - 27 november
  5. Fördjupningskurs MI

   1 februari - 2 februari
  6. Grundkurs KBT

   11 februari -
  7. Utbildning till KBT-terapeut

   11 mars -
  8. Grundkurs MI

   22 mars -

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram