Maria King – KBT-terapeut (steg 1) – Stockholm

Välkommen till mej

Om mej:
Jag har jobbat med människor i hela mitt vuxna liv och kan inte tänka mej att göra annat. Det är så spännande och utvecklande! Jag har ett långt förflutet inom sjukvården. Jag har arbetat som massör sedan många år. Mitt intresse för psykoterapi väcktes då jag själv hade det tungt och svårt och gick i terapi. Därefter påbörjade jag utbildningen till KBT-terapeut. Jag fick en annorlunda insikt om både mig själv och andra och det förändrade mycket och var till och ifrån tufft men enbart positivt!

Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapiform som fokuserar på tankar, känslor och beteende.

Vi människor har mycket tankar om oss själva och vår omgivning. Vi brottas kanske med plågsamma känslor och vi har ett inte alltid önskvärt beteende.  Vi kan uppleva att vi inte förstår oss på oss själva, varför vi känner och gör på vissa sätt. Det kan vara kämpigt i en eller flera specifika situationer.

Om du vill förstå, förändra och må bättre är terapi ofta en bra hjälp. Vi jobbar med att förstå hur dina tankar, känslor och handlingar hänger tätt ihop, hur de uppkommit och hur du kan träna på nya beteenden och på så vis känna dej mer tillfreds.

Ångest, panikångest, tvångstankar, tvångshandlingar, ilska och sorg, fobier, depression är vanliga exempel på då KBT ofta är hjälpsamt.

 

Hur går det till?

Du kontaktar mej via mail eller telefon. Om vi bokar tid ses vi för ett första s.k. bedömningssamtal. Detta första möte är kostnadsfritt. Du får berätta om dej själv och om vad du önskar hjälp med samt att vi ömsesidigt känner av varandra om vi tror att vi kan få ett gott samarbete, vilket är centralt i terapi. Jag lämnar info om hur terapin kommer att gå till i stort.

Därefter ses vi kontinuerligt 5-25 ggr ca, kan bli färre eller fler ggr också. Du kan alltid avbryta om du önskar men vi stämmer av då och då om terapin är hjälpsam eller om vi behöver ändra på något i arbetssättet.

Kostnad: från samtal 2: 700:-/samtal, första ggn kostnadsfritt

 

Varmt välkommen

Maria King

Ort: Stockholm

Telnr: 070 999 43 42
Mail: maria.king575@gmail.com

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö


Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram