Christina McCabe – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Christina Mccabe 50 år, finns på Södermalm, samtalsterapeut steg 1 KBT, Anhörigterapeut,
hälsoutvecklare,cert. massör, arbetar på SCÄ (Stockholm Centrum för Ätstörningar),
Volontär på MIND suicidpreventionslinje.

Jag arbetar med bla med relationer, självkänsla, ångest, anhörigproblematik och med alla som vill arbeta med sig själva.
Vill du utforska dina beteenden eller har något som skaver i ditt liv och som kanske hindrar dig att uppnå din fulla potential. Du känner dig deppad, håglös eller desorienterad i livet och behöver hjälp för att komma vidare. Din relation till din partner eller till dina barn/föräldrar sviktar och skapar problem. Din oro tär på dig och du känner att du i alltför stor utsträckning påverkas av din närståendes situation utan att du kan göra något åt den. Jag arbetar med en kognitiv inriktning och har egen handledning av legitimerad psykoterapeut.
Vi ses för några bedömningssamtal inledningsvis där vi gemensamt kommer fram till vad vi skall arbeta med i terapin. Terapin kommer att ske på Södermalm om inget annat bestämts. Tiden bestäms gemensamt och varje träff är på 50 min och kostar 750:- /gång.

hemsida: www.mccabe.se

Ort: Stockholm

Telnr: 0733-622 106
Mail: christina@mccabe.se

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö


Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram