Billy Olsson – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

bildsaknas

Som diplomerad samtalsterapeut med KBT-inriktning jobbar jag med människor som på något sätt inte lever sitt liv på det vis som de själv önskat och som nu bestämt sig för att förändra sin livssituation. Det kan handla om oro, ångest, depression, bristande livslust, fobier av olika slag som hindrar dem från att leva fullt ut. Jag jobbar även med beroendeproblematik. Beroende behöver inte endast vara substansrelaterat så som alkohol eller narkotika, utan det kan även handla om träning-, sex-, spelmissbruk m.m.

Jag har en bakgrund som personlig tränare och har jobbat tusentals timmar med att motivera och hjälpa människor att ändra sina livsmönster. Sedan 2013 är jag kontaktperson/samtalsterapeut till ungdomar inom organisationen Maskrosbarn. Det är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

hemsida: www.kbtistockholm.com
pris: 650 ink moms, företag 650 exkl moms
1 session: 50min

Ort: Dold Stockholm

Telnr: 076-110 77 70
Mail: billy.olsson@contar.se

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö


Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram