Anna Törnebladh – KBT-terapeut (steg 1) – Stockholm

Det är mycket viktigt att ta hand om sig själv! Ofta glömmer vi bort oss själva och tar inte hand om oss förens den psykiska ohälsan tagit ett järngrepp om oss. Vi alla behöver lära oss att lyssna på oss själva och vi har alla rätt att må bra både psykiskt och fysiskt. Att gå i terapi stärker dina möjligheter och gör dig säkrare och tryggare.

Jag är utbildad och diplomerad kognitiv beteendeterapeut steg 1 som arbetar under handledning av legitimerad psykoterapeut. Jag är också utbildad inom MI (motivation intervju) samt utbildad/diplomerad beroendeterapeut.

När jag inte arbetar på KBT Partners Stockholm så arbetar jag inom öppenvårdspsykiatrin som KBT-terapeut. Där arbetar jag ofta med klienter som har depressioner, ångestproblematik, självskadebeteenden, självmordstankar samt beroendeproblematik. Jag har även jobbat som behandlingsassistent på en öppenvårdsmottagning för beroende i Stockholm och det var där jag bestämde mig för att jag ville arbeta med människor i kris. Det finns något avskalat, varmt och hjärtligt i det mötet.

Mitt arbetssätt utgår från evidensbaserad kognitiv beteendeterapi och MI men som terapeut använder jag mig också av teoribildning som ex anknytningsteorin. Oftast så jobbar vi här och nu men för att förstå vissa beteendemönster och hur dessa uppstått kan vi behöva kika bakåt i tiden och det görs med hjälp av anknytningsteorin och schematerapi. Det är ditt mål och dina problemområden som avgör innehållet i terapin.

Skicka mig ett mail, sms eller ring. Jag återkopplar till dig inom 24 timmar.
Känn dig varmt Välkommen!

Kontaktuppgifter
Adress: Högbergsgatan 30 A, Stockholm

Ort: Stockholm

Telnr: 0702-343 900
Mail: anna.tornebladh@kbtpartnersstockholm.se

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss, via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Kalender

  1. Kurs i ACT

   13 maj - 14 maj
  2. KBT introduktion

   29 augusti - 13 september
  3. Utbildning KBT-terapeut

   26 september -
  4. Kurs i Motiverande Samtal

   17 oktober - 18 oktober

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram