Andrew Sajjadi-Bergqvist – KBT terapeut (Steg 1) och coach – Stockholm

 

Hej

Jag finns här för dig/er som vill göra en förändring. För att vara konkret med mitt arbetssätt och utgångspunkt beskriver nedanstående mitt förhållningssätt:

1. Vi har byggt upp en god relation. Du/ni upplever att du/ni har tillit, förtroende, lyhörd, känner värme och sedd av mig.

2. Vi är överens om syfte, mål och mening med samtalen.

3. Vi är överens om de medel och metoder som vi använder oss av i samtalen.

4. Samtalen utvärderas kontinuerligt.

Empati, tillit, närvaro, värme och professionalism är viktiga ledord för mig i mötet med dig/er.

Välkommen att kontakta mig för att boka en tid för ett första samtal.

Andrew Sajjadi-Bergqvist

 

Om mig:
Jag heter Andrew Sajjadi-Bergqvist. Min grundutbildning är filosofi kandidatexamen i statsvetenskap och vidareutbildat mig i grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv beteendeterapi (KBT) på Contar, som motsvarar gamla Steg 1. Jag har arbetat som utredare/utvecklare inom kommunal skol/utbildningssektorn, första och andra linjens chef inom kommunalt flyktingmottagande- och arbetsmarknadsåtgärder, LSS/Sol boenden, personlig assistans, daglig verksamhet och socialpsykiatrin, skötare inom barn-,ungdoms- och vuxenpsykiatrin samt i egen verksamhet med coaching och KBT-psykoterapi. För närvarande arbetar jag som familjebehandlare inom en kommunal verksamhet för familjestöd.

Hemsida: www.hopegrace.se
Mottagning: Contars utbildningslokaler på Högbergsgatan 30A i närheten av T-banestationerna Slussen/Medborgarplatsen.

Ort: Stockholm

Telnr: 0768-935487
Mail: andrew@hopegrace.se

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö

Kalender

 1. Grundkurs MI

  21 februari -
 2. Utbildning till KBT-terapeut

  8 mars -
 3. Fördjupningskurs ACT

  21 mars -
 4. Grundkurs KBT

  14 maj -
 5. Grundkurs MI

  16 maj -
 6. Fördjupningskurs MI

  24 maj -
 7. Utbildning i Familjeterapi

  23 augusti -

Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram