Andrew Sajjadi-Bergqvist – Samhällsvetare, KBT och familjeterapeut (steg 1)

Hej!

Min terapeutiska förhållningssätt grundar sig relationell, systemisk, affektfokuserad och beteendeinriktade terapier.

Jag har ett stort intresse av relationernas in- och påverkan på våra inre och yttre beteenden i arbetsliv-, vänskaps-, familj- och parlivet på vårt mående. De terapeutiska metoderna som jag utgår ifrån är affektfokuserad psykoterapi (AFT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och par- och familjeterapi.

AFT är en integrativ behandlingsmodell baserad på modern psykodynamisk teori, affekteori, anknytningsteori samt principer hämtade från KBT. KBT är en integrativ behandlingsmodell och samlingsnamn för olika terapier som baseras på inlärningspsykologi och kognitiv psykologi. Par- och familjeterapi är en samlingsnamn på psykoterapier som har en grund i systemteori där man arbetar med hela eller delar av familjer för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare i kriser.

När du kommer till mig kan du eller ni få hjälp med stress, oro, ångest, utmattning, relationsproblem, krisreaktion, nedstämdhet, låg självkänsla, livskriser, par- och familjebekymmer, problem med närhet, förluster och sorg.

Kort om mig
Jag heter Andrew Sajjadi-Bergqvist, filosofikandidatexamen, och studerar för närvarande på psykoterapeutprogrammet (legitimationsprogrammet) på Högskolan SAPU. Jag är skolad i KBT, par- och familjeterapi och AFT och har arbetserfarenhet som chef- och ledare inom kommunalverksamhet, skötare inom sluten och akutpsykiatriska för barn, unga och vuxna behandlingsassistent i HVB-hem. För närvarande arbetar jag familjebehandlare i socialtjänstens öppenvårdsmottagning.

Min mottagning är på Högbergsgatan 30A

Välkomna att kontakta mig!

Med vänlig hälsning

Andrew Sajjadi-Bergqvist

Ort: Stockholm

Telnr: 0768-93 54 87
Mail: andrew@hopegrace.se

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss, via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Kalender

  1. Kurs i ACT

   13 maj - 14 maj
  2. KBT introduktion

   29 augusti - 13 september
  3. Utbildning KBT-terapeut

   26 september -
  4. XBT – existentiell beteendeterapi

   15 oktober -
  5. Kurs i Motiverande Samtal

   17 oktober - 18 oktober
  6. Personlighetssyndrom

   21 november -
  7. Anknytning och Relationer

   5 december -

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram