Andrew Sajjadi-Bergqvist – Samhällsvetare, KBT och familjeterapeut (steg 1)

Jag heter Andrew Sajjadi-Bergqvist. Min grundutbildning är filosofi kandidatexamen, gamla 120 hp nuvarande 180 hp, i statsvetenskap med biämnen europakunskap och socialpsykologi. Efter min grundutbildning och -examen 2001, har jag arbetat som utredare/utvecklare inom kommunal skol/utbildningssektorn, första och andra linjens chef inom kommunalt flyktingmottagande- och arbetsmarknadsåtgärder, LSS/Sol boenden, personlig assistans, daglig verksamhet och socialpsykiatrin, skötare inom barn-,ungdoms- och vuxenpsykiatrin samt i egen verksamhet. Alla de nämnda yrkena handlar om mellanmänskliga relationer, möten och samtal som röd tråd. Det har varit ett sökande och prövande i olika yrkesfält i det psykosociala området, tills jag bestämde mig att skola om mig och vidareutbilda mig i psykoterapi. 2016 blev jag klar med min grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv beteendeterapi (KBT) och 2018 blev jag klar med min andra grundläggande psykoterapiutbildning i familje- och relationsorienterad psykoterapi. Jag arbetar som familjebehandlare inom socialtjänstens öppenvård med psykosocialt behandlingsarbete med familjer, föräldrar och barn och tar inte emot privata klienter.

Tackar på förhand. Ta hand om er.

Väl mött!
Andrew Sajjadi-Bergqvist

 

Ort: Stockholm

Telnr: 0768-935487
Mail: andrew@hopegrace.se

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss, via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.


  Kalender

  1. Fördjupningskurs MI

   1 februari - 2 februari
  2. Grundkurs KBT

   11 februari -
  3. Utbildning till KBT-terapeut

   11 mars -
  4. Grundkurs MI

   22 mars -
  5. Grundkurs ACT

   10 maj - 23 oktober
  6. Utbildning Familjeterapi

   30 september -
  7. Fördjupningskurs ACT

   29 november - 27 november

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram