Andrew Sajjadi-Bergqvist – Samhällsvetare, KBT och familjeterapeut (steg 1)

Hej
Jag heter Andrew Sajjadi-Bergqvist. Efter min filosofikandidatexamen (fil. Kand.) 2001, har jag arbetat som utredare/utvecklare inom kommunal skol/utbildningssektorn, första och andra linjens chef inom kommunalt flyktingmottagande- och arbetsmarknadsåtgärder, LSS/Sol boenden, personlig assistans, daglig verksamhet och socialpsykiatrin, skötare inom barn-,ungdoms- och vuxenpsykiatrin samt i egen verksamhet. Nu arbetar jag som familjebehandlare inom socialtjänstens öppenvård med psykosocialt behandlingsarbete med familjer, föräldrar och barn sedan ett flertal år.

Alla de nämnda yrkena handlar om mellanmänskliga relationer, möten och samtal som röd tråd. Det har varit ett sökande och prövande i olika yrkesfält i det psykosociala området, tills jag bestämde mig att skola om mig och vidareutbilda mig i psykoterapi.

Vad gäller psykoterapiutbildningar har jag genomfört en grundläggande i Kognitiv beteendeterapi (KBT) ifrån Contar och en grundläggande psykoterapiutbildning i familje- och relationsorienterad psykoterapi ifrån Ersta Bräcke Sköndal Högskola. I augusti 2021 börjar jag studera psykoterapeutprogrammet (legitimationsutbildningen) på utbildningsinstitutet SAPU

Du/ni är välkomna att kontakta mig om du/ni har intresse för individual-, par- eller familjeterapi.

Ta hand om er.

Väl mött
Andrew Sajjadi-Bergqvist

 

Ort: Stockholm

Telnr: 0768-93 54 87
Mail: andrew@hopegrace.se

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss eller via digital plattform. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Kalender

  1. Grundkurs KBT

   8 september - 23 september
  2. Utbildning till KBT-terapeut

   6 oktober -
  3. Samtalsgrupp – När vuxna barn gör slut

   17 oktober - 14 november
  4. Utbildning i Familjeterapi

   27 oktober - 12 maj
  5. Kurs i Motiverande Samtal

   7 november - 8 november
  6. Compassionfokuserad terapi -CFT

   9 november -
  7. Kurs i ACT

   21 november - 22 november
  8. Internetbehandling med KBT – IKBT

   24 november -

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram