Andrew Sajjadi-Bergqvist – KBT- och Familjeterapeut (Steg 1) och coach – Stockholm

Hej
Jag finns här för dig/er som vill göra en förändring. För att vara konkret med mitt arbetssätt och utgångspunkt beskriver nedanstående mitt förhållningssätt:

1. Vi har byggt upp en god relation. Du/ni upplever att du/ni har tillit, förtroende, lyhörd, känner värme och sedd av mig.
2. Vi är överens om syfte, mål och mening med samtalen.
3. Vi är överens om de medel och metoder som vi använder oss av i samtalen.
4. Samtalen utvärderas kontinuerligt.

Empati, tillit, närvaro, värme och professionalism är viktiga ledord för mig i mötet med dig/er.

Välkommen att kontakta mig för att boka en tid för ett första samtal.

Andrew Sajjadi-Bergqvist

 

Om mig:
Jag heter Andrew Sajjadi-Bergqvist. Min grundutbildning är filosofi kandidatexamen i statsvetenskap och vidareutbildat mig i grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv beteendeterapi (KBT) på Contar samt en systemisk, familje-och relationsorienterad psykoterapiutbildning ifrån Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Jag har arbetat som utredare/utvecklare inom kommunal skol/utbildningssektorn, första och andra linjens chef inom kommunalt flyktingmottagande- och arbetsmarknadsåtgärder, LSS/Sol boenden, personlig assistans, daglig verksamhet och socialpsykiatrin, skötare inom barn-,ungdoms- och vuxenpsykiatrin samt i egen verksamhet. För närvarande arbetar jag som familjebehandlare inom socialtjänstens öppenvård samt i min egen verksamhet med individuell, par, föräldrar- och familjesamtal

Hemsida: www.hopegrace.se

Mottagning: Vanadisvägen 41, gångavstånd ifrån av tunnel- och pendeltågsstationen Odenplan

Ort: Stockholm

Telnr: 0768-935487
Mail: andrew@hopegrace.se

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut

+

Vad roligt att du är intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss. Första steget i din antagningsprocess är en intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

Vänligen notera tre alternativ för datum och tider som kan passa dig, så återkopplar vi till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Kalender

 1. Grundkurs KBT

  10 september -
 2. Grundkurs MI

  21 september - 22 september
 3. Utbildning Familjeterapi

  1 oktober -
 4. Utbildning KBT-terapeut

  1 oktober -
 5. När vuxna barn gör slut med föräldrar

  9 oktober -
 6. Stoppa gnäll hos andra och dig själv

  16 oktober 09:00 - 16:00
 7. Myter om kärlek

  21 oktober -
 8. Grundkurs ACT

  22 oktober - 23 oktober
 9. Fördjupningskurs MI

  9 november - 10 november
 10. Hemuppgifter – viktigt men ibland knepigt

  23 november -
 11. Fördjupningskurs ACT

  26 november - 27 november

Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram