Agneta Broberg – KBT terapeut (steg 1) – Stockholm

Agneta Broberg Som anhörig till någon med funktionshinder, sjukdom eller beroendeproblematik är man oftast ovärderlig, men kan också känna en stor ensamhet och isolering. Det är inte heller ovanligt med skuldkänslor för att man oroar sig över sin egen situation, samtidigt som man tar hand om någon annan.
Därför kan man behöva tänka på sitt eget välbefinnande ibland.

Om man möter svårigheter i livet, som t.ex. vid sorg, stark oro, relationsproblem och alltför mycket stress, kan man behöva samtala med någon utomstående och opartisk.

När du möter mig som terapeut innebär det att vi tillsammans arbetar med att tydliggöra det som känns svårt och som kanske hindrar dig i tillvaron. Parallellt arbetar vi med att utforska hur du sedan kan genomföra förändring och omsätta dina insikter i praktiken.

Samtalsterapin kan också vara en väg mot att bli mer medveten om vem man är och vad man vill med sitt liv.

Jag är utbildad kognitiv samtalsterapeut på steg-1-nivå med specialkompetens inom anhörigfrågor. Vidare har jag utbildning i mindfulness och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
Jag har även egen erfarenhet av att vara anhörig till personer med funktionshindret autism.

Min mottagning ligger på Högbergsgatan 30A på Södermalm i Stockholm.

Varmt välkommen att kontakta mig!

Agneta Broberg

Hemsida: www.brobergterapi.se

Medlem i sfKBT

Ort: Dold Stockholm

Telnr: 073-802 19 64
Mail: agneta.broberg@contar.se

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö


Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram