Utbilda medarbetare enligt Varbergsmodellen

Utbildning av medarbetare – en investering för framtiden

I dagens samhälle sker utvecklingen snabbt. Information och kunskap är en färskvara som behöver fyllas på och uppdateras. Inte minst gäller detta i arbetslivet där det är viktigt att hålla sig ajour med nya tillvägagångssätt och rekommendationer inom området man är yrkesverksam i.

Contar har fått äran att samarbeta tillsammans med Varbergs kommun och har anordnat utbildningar för personal inom socialförvaltningen i Varberg. Vi pratade lite med Anneli Lif, enhetschef för missbruk och socialpsykiatri i Varberg, om synen på vidareutveckling av personal.

Fokus på vidareutveckling i Varberg

I Varbergs kommuns myndighetsdel inom socialpsykiatrin görs årliga analyser av behovet av kompetensutveckling. Anneli Lif påpekar vikten av att erbjuda personalen utbildning och fortbildning:

“Vi har inom socialtjänsten ett behov av att nyrekrytera, vara en god arbetsgivare samt möta upp för de ökade krav som ställs på de yrkesverksamma. Att erbjuda kontinuerlig vidareutbildning till personal ser vi som en investering för framtiden. Vi är bättre rustade att ha ett hållbart arbetsliv och på så sätt kunna behålla vår personal och inte tappa kompetens och erfarenhet.”

Möta utsatta människor med komplexa behov

På Socialtjänsten möter och utreder yrkesgruppen socialsekreterare människor i utsatthet och med komplexa behov. Personalen har ett stort sug efter mer utbildning då den verklighet de arbetar inom spänner över vida fält och ställer krav på flexibilitet inom funktionella och forskningsbaserade metoder och tillvägagångssätt i arbetet.

Anneli fortsätter: ”Att känna att man som medarbetare är rustad att möta de människor vi finns till för ger en trygghet i arbetet.”

Att välja att inte tillgodose behovet av utbildning skulle däremot innebära en risk för att tappa personal då medarbetare väljer att gå vidare till andra arbeten istället. På så vis försvinner också värdefull kompetens och erfarenhet från yrkesgruppen.

Utbildning i Motiverande Samtal

I Varberg har personal nyligen genomfört en grund- och en fortsättningsutbildning i samtalsmetoden Motiverande Samtal via Contar Utbildning. Ca 150 personer i personalgrupper som arbetar med myndighetsutövning erbjöds att tillsammans utbilda sig.

”Contars upplägg och flexibilitet passade oss bra. Då upphandlingen gjordes under pandemin så var det osäkert om vi skulle genomföra utbildningen digitalt eller på plats, kommunikationen angående det var toppen.”

Fördelar med att utbilda sig tillsammans

Att erbjuda samma utbildningstillfällen till olika arbetsgrupper inom socialtjänsten ser ledningsgruppen stora fördelar med. Både genom att få en gemensam grund att stå på, att lära känna kollegor och verksamheter över gränserna för det egna arbetsområdet samt för att öka samverkan.

Varbergsmodellen för fortbildning av personal:

 • Utvärdera behov av kompetensutveckling kontinuerligt
 • Lyssna på personalens önskemål
 • Utbilda medarbetare från olika team samtidigt för att öka kännedom och samverkan mellan olika verksamhetsområden
 • Rusta personalen med evidens- och forskningsbaserade kunskaper och verktyg

Vill du också vidareutbilda personal inom området för samtal, psykologi och terapeutiska metoder? Läs mer här: https://www.contar.se/utbildning/uppdragsutbildning/

Varbergs kommun har sedan länge varit en populär kommun att bo i och arbeta inom. Kommunen rankas ofta högt i mätningar kring trivsel och arbetsaktivitet enligt bland annat tidningen Fokus och siten nykommun.se.

  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss, via telefon eller videosamtal. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Kalender

  1. Kurs i ACT

   13 maj - 14 maj
  2. KBT introduktion

   29 augusti - 13 september
  3. Utbildning KBT-terapeut

   26 september -
  4. XBT – existentiell beteendeterapi

   15 oktober -
  5. Kurs i Motiverande Samtal

   17 oktober - 18 oktober
  6. Personlighetssyndrom

   21 november -
  7. Anknytning och Relationer

   5 december -

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram