Höstens kurser hos Contar

Sommaren börjar gå mot sitt slut och vi förbereder oss på en händelserik höst med många spännande kursstarter.

I september drar höstens grundkurs i KBT igång igen. Den utgör också starten på vår grundläggande psykoterapiutbildning till KBT-terapeut. För den som är nyfiken på hur man kan stötta par, familjer och grupper i samtal har vi en utbildning i familjeterapi. Vi startar även upp ännu en omgång grund- och fördjupningskurser i både motiverande samtal (MI) och acceptance and commitment therapy (ACT).

Höstens endagskurser blir en dag om de grundläggande principerna inom MI, ACT och GRIT, en dag om KBT i arbete med NPF, en dag om sexualitet, normer och kön samt en dag om existentiellt perspektiv i arbete med anhöriga.

Här nedan kan du läsa lite mer om respektive kurs och boka din kursplats.

 

 

grundkurs i kbt

Grundkurs KBT

Vår grundkurs i KBT ger dig en introduktion och orientering i viktiga områden inom kognitiv beteendeterapi, psykologi och existentiella perspektiv i terapi. Du erhåller här viktiga verktyg du har nytta av i mötet med människor, i din profession så väl som till vardags. Grundkursen pågår under 6 dagar utspritt över tre veckor och är också starten på vår 2-åriga yrkesutbildning till KBT-terapeut.

Start: 9 september
Omfattning: 6 dagar
Pris: 7 900 kr inklusive moms

 

act

Grundkurs ACT

Vill du lära dig grunderna kring medveten närvaro, acceptans och defusion? Det hittar du i denna tvådagarskurs i acceptance and commitment therapy, kort kallat “ACT”.

Start: 4 oktober
Omfattning: 2 dagar
Pris: 7 900 kr inklusive moms

 

KBT-terapeut

Utbildning till KBT-terapeut

Under två år på halvfart utbildar du dig till samtalsterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi. Dessa utbildningar består av teoretiska genomgångar, praktiska övningar, egen gruppterapi och yrkesförberedande klientarbete under handledning. Vi lägger stor fokus vid reflektion och låter de existentiella frågorna ta plats.

Start: 7 oktober
Omfattning: 2 år
Pris: 41 400 kr inklusive moms per kurs (4 kurser)

 

motiverande samtal

Grundkurs MI

Grundkursen i motiverande samtal, kort kallat “MI” efter engelskans “motivational interviewing” vänder sig till dig som är nyfiken på MI och vill lära dig de grundläggande kunskaperna på området. Kursen pågår under två dagar plus en uppföljningsdag.

Start: 11 oktober
Omfattning: 3 dagar
Pris: 7 900 kr inklusive moms

 

kbt npf

KBT i arbete med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)

Dagen kommer att handla om hur man använder sig av KBT-metoder för att behandla ADHD, autism och Tourettes syndrom.

Start: 20 oktober
Omfattning: 1 dag
Pris: 1 800 kr inklusive moms

 

Utbildning Familjeterapi

Vår teoretiska utbildning i familjeterapi riktar sig till dig som arbetar med, eller vill arbeta med samtalsstöd till par och familjer. I denna utbildning breddar du dina kunskaper i neurobiologi, anknytningsteori, systemteori och vilken slags påverkan vårt sätt att kommunicera kan ha på oss och våra relationer. Du som gått vår KBT-terapeututbildning och vill vidareutveckla dig till Par- och Familjeterapeut går denna utbildning och lägger sen också till ett klientarbete med tillhörande handledning om ca ett 10-tal schemalagda träffar.

Start: 21 oktober
Omfattning: 7 månader
Pris: 46 000 kr inklusive moms

 

håll ut vid motgångar

Konsten att hålla ut vid motgångar med ACT, MI och GRIT

I kursen Konsten att hålla ut vid motgångar med ACT, MI och GRIT lär du dig hur du kan utforska och framkalla drivkraft och uthållighet hos barn, unga och vuxna med hjälp av principerna inom acceptance and commitment therapy, motiverande samtal och grit.

Start: 11 november
Omfattning: 1 dag
Pris: 3 950 kr inklusive moms

 

motiverande samtal

Fördjupningskurs MI

Fördjupningskursen i motiverande samtal (“MI”) vänder sig till dig med tidigare kunskaper inom MI, som vill lära dig mer och uppdatera dig i det nyaste inom forskningen och MIs utveckling. Kursen pågår under två dagar

Start: 15 november
Omfattning: 2 dagar
Pris: 7 900 kr inklusive moms

 

Terapeut och klient i terapi

Terapeutiska samtal med anhöriga utifrån ett existentiellt perspektiv

En föreläsning om terapeutiskt arbete med anhöriga utifrån ett existentiellt perspektiv.

Start: 17 november
Omfattning: 1 dag
Pris: 1 800 kr inklusive moms

 

sexualitet, kärlek och normer

Sexualitet, kön och normer

Dagens föreläsning kommer att handla om sexualitet, kön och normer -var för sig och kopplade tillsammans.

Start: 18 november
Omfattning: 1 dag
Pris: 1 800 kr inklusive moms

 

Contars värdegrund

Fördjupningskurs ACT

Under två dagar kan du fördjupa dig i acceptance and commitment therapy (“ACT”) och öva dina teoretiska färdigheter i rollspel och gruppövningar.

Start: 29 november
Omfattning: 2 dagar
Pris: 7 900 kr inklusive moms

 

 

Samtalstjänster hos Contar

Uppdragsutbildningar och samtalstjänster

Contar tillhandahåller också utbildningar på uppdrag av offentliga verksamheter, privata företag och föreningar. Vi kan på uppdrag göra våra öppna kurser till slutna för just er. Vi skräddarsyr gärna också i samråd med er en utbildning som är anpassad till er och er verksamhets behov. Tack vare vårt breda och kompetenta nätverk av medarbetare kan vi tillhandahålla det mesta inom området för samtalsstöd och utbildning.

Här kan du läsa mer…


  Boka tid för intervju!

  Första steget till att bli KBT-terapeut..

  +

  Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? Första steget är en intervju. Du kan genomföra din intervju på plats hos oss eller via digital plattform. Intervjun tar ca en timme.

  Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

  För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

  Följ oss

  LinkedIn Facebook Instagram