I fokus: Den mentala hälsan på arbetsplatsen

Den 10:e oktober är den internationella dagen för att uppmärksamma psykisk hälsa, ett initiativ startat av organisationen WFMH – World Federation for Mental Health. Temat för i år är att uppmärksamma hur det står till med den psykiska hälsan på våra arbetsplatser och mobilisera insatser för utvecklingsområden.

Verksamheter som aktivt arbetar med att skapa goda arbetsmiljöer för sina anställda, och som stöttar de anställda som lider av någon form av psykisk funktionsnedsättning har visat sig leda till en nöjdare och mer tillfredsställd personalstyrka. Anställda som är mer tillfreds på sitt arbete är också mer produktiva vilket på sikt leder till godare resultat i den ekonomiska utvecklingen för företaget.

5 punkter för en god psykosocial arbetsmiljö

Enligt undersökningar från organisationen Great Place to Work® Institute har följande områden visat sig vara så kallade ”friskfaktorer”, dvs viktiga för att bibehålla de anställdas mentala välmående: Respekt, trovärdighet, stolthet, kamratskap och rättvisa. Dessa visar sig bland annat i:

 • Att man känner gemenskap med sin arbetskollegor, att man kan vara sig själv och att man kan ha roligt och skratta tillsammans. Att det finns en ömsesidig tillit, respekt, rättvisa och ärlighet för och emellan varandra.
 • Att man får tillräcklig support, uppmuntran och feedback för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
 • Att man känner stolthet över sitt yrke och att man finner mening i sina sysslor.
 • Att man kan upprätthålla en god balans mellan arbetstid och fritid.
 • Att man kan påverka, utvecklas och ha möjlighet till flexibilitet i sitt arbete.

 

På Contar så arbetar vi aktivt med vad vi kallar processutbildningar. Dessa innebär att i det kursutbud vi har, lägger vi stor vikt vid den egna delaktigheten och fokus på självreflektion genom utbildningsprocessen. För oss som arbetar på skolan genomsyrar det också tänket i vårt egna arbete.

Dagens reflekterande fråga är således: Hur har ni det på just din arbetsplats? Och vad kan du själv göra för att bidra till en god psykosocial arbetsmiljö?

 

 

 

 

 

 

Boka tid för intervju!

Första steget till att bli KBT-terapeut..

+

Är du intresserad av att utbilda dig till KBT-terapeut hos oss? För att se om detta är rätt utbildning för dig genomgår du först en personlig intervju. Företrädesvis sker intervjuerna på plats hos oss men det går också bra att genomföra intervjun via telefon. Intervjun tar ca 1-1,5 timme.

Notera tre alternativ för datum och tid vad som kan passa dig. Vi återkopplar till dig snarast.

För behörighet till utbildningen behöver du också ha gymnasiekompetens och minst två års arbetslivserfarenhet, alternativt vara 25 år med minst 5 års arbetslivserfarenhet.

Med vänliga hälsningar
Liselott Adsjö, Kundansvarig

Liselott Adsjö

Kalender

 1. Grundkurs MI

  21 februari -
 2. Utbildning till KBT-terapeut

  8 mars -
 3. Fördjupningskurs ACT

  21 mars -
 4. Grundkurs KBT

  14 maj -
 5. Grundkurs MI

  16 maj -
 6. Fördjupningskurs MI

  24 maj -
 7. Utbildning i Familjeterapi

  23 augusti -

Följ oss

LinkedIn Facebook Instagram