Vidareutvecklas med Contar genom Utbildning & Terapi

Uppfattningen att alla människor har lika värde är vår viktigaste utgångspunkt, och vårt verktyg är det professionella samtalet.

Contars verksamhet präglas av längtan efter kunskap, respekt för varandra, att utvecklas och stödja andra till utveckling och förändring. Contars skola arbetar med en kognitiv inriktning och låter de existentiella frågorna ta stor plats. En viktig utgångspunkt i vårt arbete är att vi alla kan påverka våra liv och att vi har ansvar för att själva göra våra val.

Är du intresserad av psykologi och vill lära dig mer om hur du kan ge stöd och hjälp till människor med hjälp av utvecklande samtal? Här finner du Contars utbildningsutbud. Söker du själv hjälp och stöd via samtalsterapi? Contar erbjuder terapi i flera olika former, även på andra språk än svenska. Mer information finner du i vårt terapiutbud.

 

Kompletta utbildningar för dig som vill arbeta med människor

Contar erbjuder kortkurser samt diplomerande pedagogutbildningar och grundläggande psykoterapiutbildningar till samtalsterapeut på steg 1-nivå för dig som vill arbeta med människor genom samtal. Hos oss kan du välja att utbilda dig stegvis och successivt bygga på din kompetens.

Contars skola tillhandahåller också uppdragsutbildningar för offentliga verksamheter, privata företag och föreningar. Vi kan på uppdrag göra våra öppna kurser till slutna för just er. Contar kan i samråd med er skräddarsy en utbildning som är anpassad till er och er verksamhets behov.

Tack vare vårt breda och kompetenta nätverk av medarbetare kan vi tillhandahålla det mesta i utbildningsväg inom området samtal och behandling.

 

Prova någon av våra kortare kurser inom kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande samtal (MI) och acceptance and commitment therapy (ACT) för fortbildning och inspiration.

Genom Contars utbildningar till samtalspedagog får du fördjupade kunskaper inom respektive område och kan på så sätt vara en kompetenskraft inom ditt arbetsfält. Välj mellan att bli AnhörigpedagogBeroendepedagog eller MI-pedagog. Vi erbjuder också en utbildning inom familjeterapi.

I våra utbildningar till samtalsterapeut utbildas du för att självständigt, under handledning av legitimerad psykoterapeut, kunna behandla människor i olika situationer. Hos oss blir du i grunden KBT-terapeut på steg 1-nivå och kan utöver detta också välja att vidareutveckla dig till terapeut med spetskompetens via någon av ovan nämnda utbildningar för att titulera dig AnhörigterapeutBeroendeterapeutFamiljeterapeut eller MI-terapeut på steg 1-nivå.

Fundersam över vad som passar just dig? Kontakta oss för rådgivning!

 

förstasidan

 

Citat från tidigare elever:

  • "Jag har lärt mig jättemycket hos Contar. Dels under lektionerna men också av gruppterapin, klientarbetet och handledningen. Jag har blivit mycket säkrare i min terapeutroll. Jag är lugnare än tidigare och har även fått större acceptans av mig själv."

  • "Tack för tre underbara år! Jag har alltid känt mig väl bemött, sedd och hörd. Tack, tack, tack!"

  • "Det har varit mycket intressant att få lära sig faktiska KBT-verktyg. Sätt att tänka och tekniker har börjat impliceras i det vardagliga samtalet med vänner och bekanta och jag känner mig nu mer säker i min framtida position som terapeut."

  • "Jag värdesatte föreläsningarna, där lärarna var generösa med att förmedla så mycket kunskap som möjligt"

  • "Tack vare utbildningen hos Contar har jag blivit modigare i mitt förhållande till min omgivning, både vad gäller arbetet och relationen med klienter men också i relationerna på det privata planet. Jag är mycket nöjd och tillfredsställd, tack!!!"

  • "Givande. Klassen, litteraturen och gruppövningarna. Big like."

  • ”Jag började i januari med ett vikariat tom juni som sedan blev en tillsvidaretjänst. Utan utbildningen till Familjeterapeut- steg 1 hade det inte varit möjligt, samt min kompetens och erfarenhet inom skolan.”

  • "Jag är nöjd för utbildningen har gett mig ramar och ett forum för att utveckla min kunskap i arbetet som terapeut men också som människa, vilket jag tänker är en win-win i yrket som samtalsterapeut. Jag upplever att Contar som utbildare är ambitiösa och seriösa med tanke på upplägget och att de som undervisar arbetar inom yrket."

Fler recensioner hittar du på Contars sidor hos Studentum.se och Utbildning.se. Där kan du även skriva en egen recension om din upplevelse i Contars skola om du redan studerat eller i dagsläget studerar hos oss. Det blir vi jätteglada för!

 

fs2


Contar erbjuder terapi

Contar erbjuder samtalsterapi i flera olika former. Vi vänder oss till såväl enskilda individer, företag, myndigheter och organisationer. Du kan hos oss få stöd genom individualterapi, parterapi, familjeterapi eller gruppterapi. Alla terapeuter hos oss arbetar med en kognitiv inriktning och har egen handledning av legitimerad psykoterapeut för att säkra kvalitén i verksamheten. Du kan förlita dig på sekretess och ett professionellt bemötande.

Hos oss på Contar finns även personer som kan genomföra terapi på andra språk än svenska (t ex engelska, finska och serbokroatiska).

Terapin genomförs av diplomerade steg 1-terapeuter eller legitimerade psykoterapeuter, främst knutna till vårt nätverk Contar Terapeuterna. Vi erbjuder också terapi via våra Terapeutelever som under sitt sista utbildningsår genomför praktiskt klientarbete.

 

När kan terapi vara ett stöd?

Situationerna där terapi kan vara ett effektivt stöd är många:

– Du känner dig deppad, håglös eller desorienterad i livet och behöver hjälp för att komma vidare.
– Din relation till din partner eller till dina barn/föräldrar sviktar och skapar problem.
– Du känner oro för någon närstående, t ex för att han eller hon dricker för mycket, är sjuk, eller kanske aggressiv.
– Din oro tär på dig utan att du upplever dig kan göra något åt det.
– Du känner att du skulle vilja finna mer harmoni och utnyttja din potential bättre.
– Du har hamnat i kris pga. händelser i livet så som t ex skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom eller handikapp.
– Du känner stress och har svårt för att komma ner i varv eller stressen dominerar en stor del av din tillvaro.
– Du har för mycket av något i ditt liv, du vill minska det eller kanske få bort det helt.
– Du dricker på ett sätt som inte längre är positivt.
– Har mat eller matstunden blivit ett problem för dig?
– Har ditt intresse eller behov av sex blivit något som utesluter andra viktiga delar av relationen?
– Du kanske sitter för mycket framför datorn eller spelar för mycket.

 


Vi använder cookies! En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Vår webbplats använder cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar cookies.